Každoroční putování dětí a rodičů za pokladem po Sídlišti nad Lužnicí letos provázel kluk Večerníček, vystupující ve vůbec nejstarší znělce české televize. Večerníček spolu se svými kamarády z pohádek provázel děti na jednotlivých stanovištích cestou vedoucí od MŠ Hastrmánek k ZŠ Helsinská, kde se ukrýval poklad.

Děti, vybavené baterkami, plánkem cesty k pokladu a samozřejmě průkazem plnily pohádkové úkoly zaměřené na pohybové aktivity i rozvíjení logického myšlení a pozornosti. S Malou čarodějnicí a moudrým havranem Abraxasem létaly na koštěti mezi překážkami, pejskům Štaflíkovi a Špagetkovi pomáhaly hledat kosti a s včelími medvídky sbíraly pylová zrnka z květin. Čmelda a Brumda obcházeli pohádkově prosvícené papírové květiny a sbírali na lopuch míčky – pylová zrnka, která opatrně přenášeli do včelího domečku.

Na dalším stanovišti si zahrály děti na kluka Večerníčka. Po žebříku vystoupily na oblohu, sklouzly se po skluzavce a opatrně překračovaly hvězdičky na hvězdné obloze. V pohádce o Červené Karkulce děti hledaly v černém lese jahody pro babičku a nebylo to vůbec jednoduché. Pro splnění úkolu bylo důležité osvětlit si cestu baterkou a dát pozor na krásné muchomůrky červené.

V temných chodbách základní školy plnily děti nejeden úkol. Prolézaly pod tělovýchovnými překážkami, vozily se na ekologických dopravních prostředcích z dek a obručí a na interaktivní tabuli si zahrály třeba s Bobem a Bobkem na hokejisty.

V cíli cesty čekal na děti Večerníček, který hlídal poklad. Truhla plná zlatých mincí a čokolád byla sladkou tečkou za večerní hrou.

Eva Gardošová