O dva měsíce dříve oproti původnímu plánu se podařilo pro řidiče zprovoznit dopravní napojení mezi Chýnovskou a Vožickou ulicí. Stavba byla zahájena v srpnu 2019 a dokončena měla být letos v závěru listopadu.

„Velice mě těší, že se podařilo termín urychlit a jihočeští řidič i ji tak mohou využívat už teď. Ostatně, urychlit termíny prací, pokud to lze, st snažíme ve prospěch řidičů u všech krajem zadávaných staveb,“ zdůraznil Martin Kuba.

Investice do propojky o délce 1,4 kilometru si vyžádala 137,5 milionu korun. Z toho 120,5 milionu hradil kraj a necelých 17 milionů Tábor. Zhotovitelem stavby byla firma Eurovia CS. Zástavba rodinných domků je od komunikace oddělena zelení osázeným protihlukovým valem.

Nové dopravní propojení ulic Chýnovská a Vožická ocenil starosta Tábora Štěpán Pavlík.

„Tato významná dopravní stavba je v územním plánu Tábora řadu let. Jsme rádi, že ve spolupráci s hlavním investorem, Jihočeským krajem, byla úspěšně dokončena. Uleví dopravní zátěži v Zavadilské ulici a problematické křižovatce u firmy Brisk. Propojka se stává prvním dílkem vnitřního obchvatu města, kdy těžká nákladní doprava může od příjezdových cest do Tábora proudit přímo do průmyslové zóny, aniž by zatěžovala intravilán města,“ upřesnil.

Na právě dokončenou část jižní propojky by měla v budoucnu navázat ještě severní část, která spojí Vožickou ulici a silnici I/19 tvořící obchvat směrem z dálnice D3 přes lanový most na Písek.

„Bude to jedna z našich nejzásadnějších dopravních priorit. Její smysl bude spočívat v tom, že odvede těžkou nákladní dopravu z příměstské části Čekanice,“ doplnil Štěpán Pavlík.

Táborská radnice zadala studii, která ukázala, že podle předpokládaných nárůstů intenzit dopravy v budoucnu bude vhodné křižovatku řídit světelnou signalizací. Po uvedení do provozu se budou ověřovat reálná čísla z provozu. Po zpracování studie město zadalo projektovou dokumentaci světelného signalizačního zařízení. Při výstavbě křižovatky byly podle této dokumentace položeny kabelové chráničky.

„Chráničky zajistí v době, kdy bude potřebné podle intenzit dopravy zřídit světelnou signalizaci, že potřebné kabely půjde protáhnout a uložit s minimálními zásahy do komunikace. Nebude tedy potřeba dělat otevřené výkopy,“ upřesnil vedoucí táborského odboru dopravy Jan Pávek.