Tato povinnost obdarovaným pacientům vzniká ze zákona, jak ale upozorňuje mluvčí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích Ja〜roslava Musilová, týkat se může pravděpodobně jen výjimečných případů.
„Obdarovanému vzniká nárok na osvobození, pokud úhrnná částka darovaných peněžních prostředků v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních roků nepřesáhne 20 000 Kč u každého jednotlivého obdarovaného,“ cituje Musilová předpisy.
Podat přiznání a zaplatit daň tedy musí jen ti, za které kraj během dvou let zaplatí více než 20 000 korun, počítat se bude jen z částky, která tuto hraniční sumu převyšuje. Znamená to ale, že by pacient musel například celé dva roky téměř denně chodit k lékařům či vyzvedávat léky, anebo bezmála rok proležet na nemocničním lůžku.

(hst)