Celou proměnu srdce Soběslavi hradí město, přesto že žádali o dotace, nepodařilo se je získat. Místní budou mít k dispozici nový mobiliář včetně laviček, košů, nové je také zasíťování. Projektantovi Jaromíru Kročákovi se podařilo přesvědčit radní o využití tradičního materiálu. „Použili jsme kamení, kombinace mrákotínské žuly v různé velikosti a formátech. Nejen, že je to tradiční materiál, ale je také velmi trvanlivý,“ upozornil na praktičnost. Do dlažby na ploše náměstí navíc umístili kotevní systém. „Je v ní důmyslně zabudován, tak aby se dal využít při pořádání kulturních akcí, například na ukotvení pódia při dechovém festivalu Kubešova Soběslav,“ doplnil.

Žulová dlažba převládá kolem kostela svatého Petra a Pavla a navazuje na moderní dlažbu na centrální ploše. „Zde jsme chtěli zachovat původní historický ráz a postupně tak navázat na centrální plochu,“ objasnil záměr projektant. Lípy kolem kašny zůstaly původní, doplnily je akáty a větší travnatá plocha. „Do trávníku je zabudováno i automatické zavlažování, které poslouží především v parném létě. Navíc ho zkrášlí také liniový záhon trvalek, pestrá směs cibulovin jako jsou tulipány obohatí prostor,“ vysvětlil. Lípy u kostela, které byly poraženy kvůli havarijnímu stavu, nahradily nové. „Ty původní už ohrožovaly kolemjdoucí a blízké sousoší, při Soběslavských slavnostech je zástupci města nahradili novými vhodnějšími. Tyto lípy jsou z kultivarů s menší korunou,“ upřesnil. Vznikly nové sítě, díky tomu také šachty se skrytými elekropřípojkami. „Ty poslouží například stánkařům či zvukařům,“ podotýká.

NOVÉ PRVKY

Revitalizací si prošla také dominanta náměstí, kašna, která byla ve špatném technickém stavu a prosakovala. Zde také vzniklo několik novinek. „Byla vybudována nová šachta pro přívod vody, kašna jako taková se bude opravovat později, hned vedle ní vzniklo pítko pro lidi, včetně korýtka pro zvířata a nejzajímavější dominantou bude asi bronzová stuha s odkazem na místní legendu,“ podotkl. Ta je zapuštěna do země u mariánského sloupu směrem na průčelí Smrčkova domu. Legenda pojednává o nemocném synovi zdejšího primátora Řehoře Smrčky. Ten na radu stařeny nechal na náměstí postavit mariánský sloup se sochou Marie, ke které se měl modlit. Jeho modlitby byly vyslyšeny a syn se z moru uzdravil.

Termín dokončení dle projektantových slov je 30. listopadu. „Očekáváme však ještě nějaké opravy, takže úplně hotovo bude určitě do konce roku. Mohu prozradit, že pan starosta má v plánu 1. ledna slavnostní otevření náměstí pro občany,“ dodal závěrem.