Vzděláním původně geolog vyvinul s týmem svých spolupracovníků unikátní metody průzkumu, díky nimž se mimo jiné od roku 2003 podílí na archeologických výzkumech Pražského hradu. „O dva roky později jsme byli členy týmu, který objevil a prozkoumal hrobku císaře Karla IV.,“ upřesnil.

Podílel se také na průzkumu rožmberské hrobky a řady dalších památek. Letos se jeho týmu však při průzkumu prostor kostela sv. Jiljí v Milevsku podařil unikátní objev. Nalezli část jednoho z hřebů, jímž mohl být přibit Ježíš ke kříži. Každopádně v době před husitskými válkami o tom neměli místní mniši pochyb. Část nálezu se navíc podařilo datovat do čtvrtého století našeho letopočtu.

Milevsko hlásí velkolepý objev. V kostele se našel hřeb z Kristova kříže.
Milevsko hlásí velkolepý objev. V kostele se našel hřeb z Kristova kříže

„Štěstí přeje připraveným, bez naší techniky by k tomuto nálezu nejspíš ani nedošlo,“ vysvětlil. Význam nálezu ale vidí především v symbolické rovině. „Hřeby byly v minulosti chápány jako jeden z nejsilnějších symbolů naděje. Proto považuji tento milevský nález za naprosto ikonický vzhledem k době, ve které žijeme, a k tomu, co se nám lidem letos přihodilo,“ uzavřel.