Dva nájemní domy na okraji Veselí nad Lužnicí, směrem na Tábor, sloužily k bydlení již na počátku minulého století. Tehdy ještě zaměstnancům jednoho z nejmodernějších lihovarů v Rakousku-Uhersku, Fischl a syn. Odtud název Fišlovka, se kterým se můžete setkat i v Táboře, Praze či Vídni. V období po druhé světové válce sloužil k nájemnímu bydlení pro tehdejší zaměstnance nástupce lihovaru, státní podnik Fruta.

„Byť jsem byl v sedmdesátých letech ještě hodně malý kluk, matně si pamatuji na bydlení ve dvou malých místnostech a používání sdílených záchodů a koupelně na chodbě. V zimě tam bylo hrozně chladno,“ vzpomíná na svá předškolní léta dnešní starosta Vít Rada, pro jehož rodiče byla právě Fišlovka startovacím bydlením.

Vysvětluje také důvody, proč se město pustilo do této, pro některé kritiky, zbytečné investice: „Poskytování nájemního bydlení je jedním z nejefektivnějších nástrojů sociální politiky každé obce. I u nás jsou nízkopříjmové skupiny obyvatel a je nutno se o ně postarat dříve, než s nimi vznikne problém.“

Více jak stoletý bytový komplex se skládá ze dvou dvoupodlažních budov s podsklepením, s celkem 24 byty. Kromě výměny oken v bytech byly domy jen drobně opravovány. Katastrofální úroveň nájemního bydlení v domě a možný zisk dotace na opravu objektu však vedení města v přechozím volebním období v čele s tehdejším starostou Sýkorou chytilo za správný konec.

„Hlavním cílem projektu bylo objekt především stabilizovat. Projevil se zde nejen čas, ale i samotní obyvatelé, kteří tam bydleli, neudržovali, a spíše devastovali stav budov. Hrozilo, že se objekty stanou zcela neobyvatelnými a o standardech bydlení dnešní doby asi ani hovořit nebudu,“ říká projektant a dnešní radní města Martin Marek a doplňuje: „Předmětem oprav byly výměny všech technických rozvodů, všech povrchů, dále byla vyměněna okna za stávající dřevěná a provádí se kompletní oprava střechy.“

Město obratem obsadí staronovými nájemci téměř polovinu z celkových 24 bytů a obsazení zbývajících bytů přijde na řadu v příštím roce. „Městu stěhování před opravou pomohlo zbavit se neplatících nájemníků. Léta byli nevystěhovatelní a někteří dluží dokonce statisíce korun na nájmu a službách,“ doplňuje s úsměvem starosta.

Dodavatel prací, firma Bautechnik, má nyní tři týdny přestávku, protože je nutné přestěhovat nájemce z druhého domu do již opraveného. „Tam už budou natrvalo,“ říká Jarmila Špicová z Veselských služeb, které se o bytový fond města Veselí nad Lužnicí starají.

„Stěhování není tak jednoduché, lidé jsou tam různí. Navíc nám to komplikují přísná pandemická opatření a absence některých zaměstnanců,“ popisuje komplikovaný stav stěhování Jarmila Špicová. Bytový fond města je poměrně rozsáhlý, čítá celkem 346 bytů.

V sociálních bytech má město nastaveno nájemné ve výši 35 Kč/m2.

„Oprava domů je dotována z Evropské unie z programu IROP – Sociální bydlení, kde jsou základními podmínkami udržitelnost projektu po dobu 20 let a cena nájemného musí být nižší než 61 Kč/m2. Celková cena oprav bude téměř 19 milionů a dotace na tuto akci činí 12,8 milionů korun,“ sděluje Vladimíra Matušková z odboru investic a dotací města Veselí nad Lužnicí. Rekonstrukce dvou domů byla zahájena v květnu letošního roku a ukončena bude na jaře příštího roku. „Nyní jsme úspěšně v polovině,“ uzavřel starosta Vít Rada.