Loupeživý rytíř Koten ukryl svůj lup na Kotnově. Můžete ho najít i vy. Ode dneška přesně za týden bude u Bechyňské brány čekat na děti tajemný dopis, s jehož pomocí by měly přijít na kloub několika záhadám na cestě za pokladem.

Tak to je jen ochutnávka toho, co nově chystá Husitské muzeum v Táboře pro děti, mládež a školy.

„Do doprovodného programu městských slavností se tentokrát muzeum zapojilo přípravou dvou hravých soutěží pro děti. Kromě honby za pokladem loupeživého rytíře Kotena si mohou malí dobrodruzi v pokladně staré radnice na Žižkově náměstí vyzvednout mapu a vyzkoušet si, jaké to je být práčetem ve městě Tábor. Listy budou na pokladnách k dispozici i po skončení Táborských setkáních,“ láká muzejní pedagožka Klára Smolíková.
Pro středoškolské studenty připravilo muzeum soutěž Co se skrývá v muzejní knihovně? Jejím prostřednictvím by měla být pozornost mladých lidí nasměrována k informačnímu bohatství ukrytému v knihovních sbírkách muzea na táborském náměstí Mikuláše z Husi a v Rožmberském domě v Soběslavi.

„Studenti by měli vytvořit zajímavou prezentaci muzejní knihovny ve formě letáku, slideshow či videa. Projekt se hodí do výuky dějepisu, českého jazyka, výpočetní techniky nebo mediální výchovy,“ vysvětluje pedagožka.

Vítězné práce muzeum uveřejní a autory patnácti nejlepších prezentací čeká v říjnu exkurze do knihoven v Pasově a Linci.
Projekt Muzea tří zemí a jejich knihovny byl podpořen grantem Společnosti tří zemí. Uzávěrka je 30. září. Práce mohou studenti posílat na adresu Husitského muzea či jeho mailovou adresu.

Na září a říjen zve muzeum základní školy do Bechyňské brány na lektorovaný program zaměřený na život ve středověku. Pro 1. stupeň nese název Hladovci a mlsouni, pro 2. stupně Hlad a hojnost. Program navazuje na stálou expozici Život a práce ve středověké společnosti a klade si za cíl hravé seznamování se s exponáty.

„V listopadu a prosinci se lektorské programy přesunou do nově otevřené expozice Husité a s žáky prvního stupně budou pátrat po tom, jak se dělá expozice. Na druhém stupni položíme otázku trošku seriozněji: Proč se mění dějiny? Ale i v tomto případě bude hlavním tématem nová prezentace husitství v muzeu,“ doplnila Smolíková.

Programy jsou vhodné pro obohacení vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (prvouky a vlastivědy) na prvním stupni a dějepisu na stupni druhém. Je nutné je předem objednat a cena za jednoho žáka je 20 korun. Jako bonus třídy obdrží multimediální CD-ROM Encyklopedie husitství.