I dnes je pro ratajskou školu využití. Pravda… Tabule i lavice, v nichž dříve seděli žáci, jsou již dávno pryč. Přesto je v ní každodenní život. Obec ji nechala přestavět na čtyři byty… Ale pěkně od začátku.

První zmínka o ratajské škole pochází již z roku 1783 v souvislosti s učitelem Vincencem Hankem. Kantor vyučoval děti z Ratajů, Kozína, Lhoty, Starého Sedla a Dobronic v obecním domě č. 35. Jenže děti výuce příliš nedaly. Navíc panovaly velké rozdíly mezi chudými a bohatými.

Školní výsledky:

patří jednomu z žáků:
1. Čemu se dítě učí? Čtení, psaní, slabikování
2. Jak se učilo? Dobře, prostředně, velmi dobře
3. Jaké byly mravy, schopnosti? Nevyplněno
4. Kolikrát bylo v tuto dobu ve škole? Stokrát
5. Kolikrát nebylo ve škole? Třicetkrát
6. Kolikrát přišlo pozdě? Dvaatřicetkrát
7. Kolikrát v celém čase chození do školy se učilo? Tisíckrát
Zdroj: obecní kronika

Šestadvacetiletý učitel ale v Ratajích na růžích ustláno rozhodně neměl. „Zle naříká a prosí na kolenou, aby jej konsistoř ochránila a nedala mu tak těžký život snášeti. Měsíčně má dostávat od sedláků peníze a bochník chleba a ve středu hrst hrachu a krup za kostelní službu," píše se v ratajské kronice.

V roce 1783 přišlo nařízení, aby se tato škola, což byla chaloupka se vchodem uprostřed, opravila. Po každé straně chodby bylo malé okénko. Nalevo byla školní světnice, napravo kuchyně, komora a světnice učitelova. Nebo ještě lépe, aby se v obci postavila úplně nová budova.

Odborníci tedy v roce 1786 sestavili rozpočet školy na celkem 645 zlatých. Zajímavé jsou ale údaje, kolik stály řemeslné práce. Kronika hovoří o tom, že zedníci dostali 114 zlatých, tesaři 66 zlatých, truhláři 55 a zámečníci 25 zlatých.

Přestože již rozpočet existoval, ještě to neznamenalo, že se bude stavět. O rok později, přesně 17. listopadu 1787, přišla komise, která konstatovala, že stará škola spadne.

Opět prosí o školu

Roku 1809, tedy přesně po 26 letech od podání rozpočtu, prosí Vincenc Hanke opět o stavbu školy. Krajský úřad 
o rok později proto žádá nové plány a až do roku 1813 schvaluje rozpočet stavby. Nakonec se náklady ustálily na 3779 zlatých. Škola pak až do roku 1903 fungovala v čísle 50, vedle fary. Dlouhá byla devět sáhů a široká pět sáhů.

Nový kronikář, Jan Kašpar, rolník z Kozína, poté uvádí, že nová škola proti kostelu vznikla mezi lety 1902 – 1903 za starosty Jana Cvacha. V přízemí byl byt pro řídícího a učitele, v patře pak dvě třídy.

„Až do této doby měli jsme obtíže s první třídou, neboť se najímati pro ni musela ve vesnici světnice. Tak ji pamatuji u Kožíšků proti Fukovým, dále u Cvachů vedle fary a pak až u Dvořáků vedle dvora," píše Jan Kašpar. Druhá třída fungovala v domě čp. 41.

Jaroslav HruškaV roce 1931 poprvé usedl do lavice ve škole naproti kostelu dnes již dvaaosmdesátiletý Jaroslav Hruška. „Vzpomínám si, že první den mě do ní vedl táta. Tenkrát tam učiteloval Ladislav Vlna a já mu řekl, že už zvládnu podepsat dědu. Co mi odpověděl, to už si bohužel nepamatuji," usmíval se Jaroslav Hruška.

Jako žák pamatuje, že obě třídy, v nichž se učily děti až do osmého ročníku, byly plné. Po čtvrté třídě ale někteří odcházeli do měšťanek buď do Bechyně, nebo jako Jaroslav Hruška do Bernartic. „Měli jsme i povinnosti, třeba práce na školním pozemku, kde jsme pěstovali zeleninu. Občas mě to nebavilo, ale pořád to bylo lepší, než se učit," popisuje s tím, že žáci tehdy chodili do školy od pondělí do soboty, ale čtvrtek měli volný.

Na konci války se do školy nastěhovali Němci, kteří utíkali před vojsky, tedy starší lidé a matky s dětmi. Při vzpomínce na tresty se Jaroslav Hruška pousměje a říká: „Uděloval nám je i pan farář. Jednou jsme dostali rákoskou přes zadek za to, že jsme s klukama nafukovali žáby. Ony se pak nemohly potopit a jenom plavaly," smál se i po letech bývalý žák, který o sobě tvrdí, že byl dost čilý. Dodává, že lotři v hodině seděli i u plivátka. Jaroslav Hruška už si radši nepamatuje, jestli byl také takhle potrestaný.

Nový osud ratajské školy se začal psát po roce 1974. Dětí ubývalo a zastupitelé se rozhodovali, co dál. Nakonec ji přestavěli na byty. Nájemníci se stěhovali v roce 2001.