Obyvatelé Nadějkova se podruhé sešli na besedě v místním hostinci, aby se vyjádřili k obnově farské zahrady. V sobotu si po několikahodinové diskuzi vybrali návrh, podle kterého se již od dubna začne s realizací.

Před dvěma měsíci se občané shodli na bodech, které by neměly při obnově chybět. Je mezi nimi například víceúčelový altán, hrací prostor, ohniště, různé varianty sezení, letní kino a použití přírodních materiálů. „Při minulém setkání jsme si vyslechli přání obyvatelů a zahradní architekta Eva Teplická vypracovala dva návrhy, ze kterých se vybere jeden. Samozřejmě, že je možné ho ještě upravit,“ upřesňuje smysl setkání místní občanka Jana Průšová.

Majitelem zahrady je nadějkovská farnost, která s obcí spolupracuje a pozemek poskytne. Vedení obce chce, aby prostor mohly využívat k odpočinku všechny věkové generace. Realizace se může zúčasnit každý a organizátoři akce to vítají.

Dobrovolné brigády
Okrašlovací spolek v Nadějkově uspěl v programu Místo kde žijeme. Získal na financování úpravy vybraného prostranství ve své obci od nadace Via 300 tisíc korun.Obec Nadějkov pomůže také částkou padesát tisíc korun.

I přesto jsou si již organizátoři jisti, že peníze nebudou na celou úpravu terénu a výstavbu stačit. Jana Průšová vysvětluje, jakým způsobem budou probíhat práce: Spolupracujeme i s místními hasiči, tak doufáme, že nám s pracemi pomohou. Budeme organizovat i dobrovolné brigády a oceníme, když by někdo mohl poskytnout nějaký materiál nebo se zapojit manuálně. V nejbližší době dáme dohromady soupis věcí, které jsou potřeba a umístíme ho na webové stánky obce.

Rozdílné varianty
Při prezentaci představila Eva Teplická dva projekty. Snažila se, aby plochy vizuálně komunikovaly. Lišily se například v umístění vchodu z náměstí, v ploše ztvárnění mezi náměstím a kostelem nebo ohraničenou bylinkovou zahradou. „Chceme, aby v každém ročním období na zahradě něco kvetlo. Podle toho se zvolily rostliny, které mají výškové rozdíly. Na zahradě bude ovocný sad. Pro altán se zvolila jednoduchá konstrukce se zelenou střechou,“ vysvětluje k návrhům Teplická.

Lidem se více zamlouvala druhá varianta, která právě počítá s pravidelnou bylinkovou zahradou s vyvýšenými záhony. Náměstí by od fary oddělovala necelý metr vysoká kamenná zídka porostlá růžemi. Svůj souhlas stvrdili bodováním návrhů na konci besedy.
Inspirace místem

Na prvcích v zahradě spolupracuje s nadějkovskými i výtvarník Lukáš Gavlovský. Ten zpracovává kamenné a dřevěné dekorativní prvky v zahradě.

Při tvorbě chce využít kameny z okolí. „Chci vytvořit věci na místě za použití co nejmenších finančních prostředků. Záleží, jaké materiály si občané vyberou,“ upřesňuje ke své práci Gavlovský.
V zahradě se tak mohou objevit například krmítka, sedátka a různá odpočívadla z kmenů stromů, či vybroušených žulových kamenů.

Nejčastější dotazy
Účastníci besedy měli nejvíce dotazů ke konstrukci altánu a zda v něm umístit krb. Také je zajímalo, jestli jsou vybrané rostliny vhodné do extrémních podmínek.

Chtěli, aby se na návrhu změnilo umístění přístřešku pro skladování dřeva na vytápění fary. Estetické důvody šly stranou. Problém řešili spíše technicky, aby se k přístřešku dalo například zajet autem a nestál daleko od fary.

Dostali se i k otázce kina. Při promítání by se před stěnou kostela spustilo plátno. „Toto má na starosti pan farář Miroslav Jordánek, který si zažádal na kraj o dotaci. Jedná i s milevským klášterem, jak by to mohlo fungovat. V létě tam podobné akce pořádají,“ upřesňuje Průšová.