„Jako každý rok jsme přišli s návrhem na zvýšení ceny nájmu o inflaci. Teď ale ceny zůstanou na letošní úrovni. Jednalo se pouze o některé byty se smluvním nájmem, kde stojí metr čtvereční do 50 korun,“ upřesnila vedoucí odboru SMM Dana Švecová. Město má ve svém majetku celkem 1449 bytů, v nichž uplatňuje tak zvaný smluvní nájem. Zdaleka ne ve všech ale stojí metr do padesáti korun.

Tábor tvoří nájemné třemi způsoby:
1) regulované nájemné – to je nájemné, které bylo až do roku 2006 regulováno maximální cenou a v období od ledna 2007 do 31. prosince 2010 bylo zvyšováno v souladu se zákonem o jednostranném zvyšováním nájemného. Tímto způsobem je sjednáno s lidmi, s nimž město uzavřelo smlouvu před rokem 1995, a dále u bytů, kde došlo k přechodu nájmu nebo výměně bytu s dříve regulovaným nájemným.

2) věcně usměrňované - cena je usměrňována předpisem, který se v průběhu let měnil a způsoby výpočtu jsou proto různé. Takto je nájemné stanoveno u bytů, kde byly na výstavbu či rekonstrukci použity veřejné prostředky nebo dotace.

3) smluvní nájemné, sjednané dohodou - výše nájemného není nijak omezena ani regulována legislativou. Takto je nájemné stanoveno u bytů pronajímaných ve výběrových řízeních nebo u bytů, kde je nově uzavírána nájemní smlouva.

Za nájemné sjednané dohodou Tábor pronajímá byty od roku 1995. Cena metru čtverečního se pohybuje v rozmezí od 30 do 60 korun. „V nájemních smlouvách je ale vždy sjednána možnost zvýšení nájemného o míru inflace,“ říká tajemník radnice Lubomír Šrámek.

Radní tak každý rok rozhodují, zda možnost zdražení využijí. Najde se pár let, kdy nad inflací mávli rukou. Stejně jako letos i loni.

Kdy nájem rostl:
1) od 1.7.1998 o 8,5 % u bytů, jejichž nájemci nezaplatili nájemné předem od 1.7.1998 a zároveň u nich nájemné z bytu na m2 nepřevyšoval trojnásobek regulovaného nájemného.
2) od 1.7.2007 o 2,5 % u bytů, kde nájemné na m2 bylo nižší než 35 Kč.
3) od 1.7.2008 o 2,8 % u bytů, kde nájemné na m2 bylo nižší než 39 Kč.
4) od 1.7.2009 o 6,3 % u bytů, kde nájemné na m2 bylo do 45 Kč (včetně).
5) od 1.7.2010 o 1% u bytů, kde byla cena nižší do 53 Kč (včetně).
6) od 1.7.2011 o 1,5% u bytů, kde nájemné na m2 bylo do 53 Kč (včetně).
7) od 1.7.2012 o 1,9 % u bytů, kde nájemné na m2 bylo do 53 Kč (včetně).
8) od 1.7.2015 o 0,4% u bytů, kde nájemné na m2 bylo do 50 Kč (včetně).

Pro příští rok by cenu mohla zdražit inflace ve výši oku 2016, tedy o 0,7 procenta. Například u bytu s cenou metru 45 korun, by se každý metr zdražil o 30 haléřů.

„Z předchozích let je u některých bytů nájemné třicet až padesát korun za metr čtvereční a zde by mělo dojít k přiblížení k aktuální výši nájemného. Částka 50 korun odpovídá minimální výši smluvního nájemného u nově pronajímaných bytů ve výběrových řízeních,“ dodal Lubomír Šrámek.