Aktuální schůze zastupitelů bude mít svá pravidla. U vstupu do sálu bude umístěna dezinfekce, mezi místy pro zastupitele budou zachovány mezery dva metry. Všichni lidé přítomní v sále musí mít roušky.

Vpravo od vstupu zaujmou místa vedoucí odborů a tajemník, počítá se i s účasti veřejnosti, pro kterou zasedací pořádek vyčlenil zhruba 30 míst. Počet míst lze podle tajemníka Lubomíra Šrámka však i rozšířit.

„Vycházíme ze zkušenosti, že větší množství občanů na jednání zastupitelů přichází jen výjimečně. Prosíme veřejnost, aby dbala pokynů našich zaměstnanců,“ uvedl starosta Štěpán Pavlík.

Z celého průběhu jednání zastupitelstva města bude jako obvykle pořizován online přenos, záznam je následně zveřejněn na oficiálních webových stránkách města Tábora.