Hlavní výstava sezony Poklady ornitologických sbírek představí největší vzácnosti z rozsáhlé ornitologické sbírky. "Kromě původních schwarzenberských preparátů jsou zde vystaveny nejcennější muzejní dermoplastiky. Výstava je koncipována jako ukázka biotopu různých druhů ptactva zobrazených jako dioramata s typickým zastoupením flory a avifauny," upřesnila tisková mluvčí Národního zemědělského muzea Jitka Taussiková s tím, že k výstavě je připraven lektorský program pro školy pod názvem Ptáci našich lesů.

V přízemí muzea vznikla miniexpozice devíti obrazů Zdeňka Buriana. Oleje a kvaše na téma Lov v pravěku pocházejí ze sbírek Národního zemědělského muzea. Malíř připravoval tuto sérii se svým souputníkem, paleontologem Josefem Augustou.

Rekonstrukce nádvoří

Za dohledu pracovníků památkové péče a odborných pracovníků muzea se realizuje rekonstrukce dláždění nádvoří. „Návštěvníci se budou moci projít po nově vydlážděné středové cestě či si vyzkoušet repliky dobových dřevěných pump na dvou zámeckých studnách. Nádvoří také dostalo kompletní nové provedení dešťové kanalizace a odvodnění zpevněných ploch, i elektroinstalaci umožňující využití nádvoří pro pořádání společenských akcí,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Ohrada Jiří Houdek.

Změny se přes zimu prováděly také v interiérech muzea. Při vstupu jsou nyní umístěny výstavní vitríny představující momenty z historie loveckého zámku i muzea a dílčích úprav se dočkala také expozice Rybářství.

Slaví kulaté výročí

Současné výstavy předznamenávají významné výročí 180 let od otevření veřejného lesnického a loveckého muzea. V Rybářské chodbě je nově umístěna výstava Cesty sbírek, která mapuje vznik i osudy sbírek Českého zemědělského muzea (1891) a Lesnického a loveckého muzea na Ohradě (1842). "Kromě historických fotografií zde návštěvnici najdou přehlednou časovou osu událostí spojených s působením obou muzeí," zmínila Taussiková.

Nový lektorský program Listy našich dřevin se věnuje fotosyntéze a přitažlivou formou popisuje, jak fungují listy dřevin a proč se například na podzim zbarví do různých barev. Kurátoři spolu s lektory muzea připravili také venkovní výukový program Pod korunami stromů, který se odehrává mezi staletými duby.

Obrazy z lesa

Malá galerie Ohrada zahajuje svou druhou sezonu výstavou Lesní stanoviště Aloise Mezery. Alois Mezera patří mezi naše nejvýznamnější fytocenology a lesnické botaniky a po celý svůj život se věnoval kresbám a ilustracím lesů. Také nadcházející výstavy v Malé galerii Ohrada se budou věnovat lesnickým tématům. Ta první s názvem Prales grafičky Lenky Falušiové je poctou práci lesmistra Josefa Johna a je připravena ke 100. výročí narození tohoto významného lesníka. Od poloviny srpna bude instalován soubor fotografií Heleny Görnerové Koně v lese.

"Již tradičně se na návštěvníky těší také čapí rodina, která hnízdní na západní části budovy," podotkla závěrem mluvčí.