Stovky lidí proudily dnes po louce areálu hradu Šelmberk, kde se už pojedenácté sešli mistři strarých řemesel. Od pece voněl čerstvě upečený chléb, nedaleko se ozývalo klepání kladiva platnéře a opodál kroužek po kroužku vzniká rytířská kovová košile, za rokem hrnčířka roztočila kruh. A tak bylo možné pokračovat dobou středověku po celém areálu.  Co šlo, to si hlavně děti s velkou vervou vyzkoušely. Dlátem opracovávaly kmen stromu, zkoušely brkem opsat složité písmo, nebo se ponořily do příběhu loutkových hrdinů.   

Jedenáctý ročník Festivalu historických řemesel pokračuje dnes večer a také v neděli.