Kulturní akce ve venkovním prostředí a to ještě v takovém, které se může pochlubit velkou historickou hodnotou. To by se mohlo splnit Veselským na tvrzišti Talíř. Zatím to jsou ještě zpěvy budoucnosti.

Jak řekla Marcela Rybářová, vedoucí kulturního domu, umí si představit, že by se některé akce konaly pod širým nebem. „Nemáme ještě konkrétní obrysy, jak by to mohlo vypadat. Prostředí se mi líbilo, jen musíme vyřešit způsob, jakým by se dala představení realizovat. Velkým problémem je například to, že na tvrzišti chybí veškeré zázemí. Hlavně tedy elektřina," nastínila zádrhel Marcela Rybářová.

Přála by si, aby se podařilo potenciál historického tvrziště spojit s akcemi. „Aby konkrétní představení nebyla z prostředí vytržena. V úvahu připadá třeba vystoupení šermířského spolku pro děti. Ti v podstatě velké zázemí nepotřebují," přemýšlela vedoucí veselského kulturního domu.

Navrátit lesk kulturní památce tvrziště Talíř, jehož první písemné zmínky pocházejí ze 14. století, se snaží veselský spolek Přátel historie.

„Dlouhá staletí bylo bývalé tvrziště opuštěné a podle toho také vypadalo. Léta tam stromy a křoviny rostly nadivoko a posledních asi padesát let tam lidé vyváželi odpad. V loňském roce jsme se proto pustili do její obnovy," řekl předseda klubu Václav Jelínek, který je zároveň i veselským kronikářem.

Plné ruce práce měli s vyčištěním prostoru a likvidací náletových křovin a stromů, které bylo nutné vykácet. Veškeré činnosti se uskutečnily se zástupci Lesů ČR, jimž patří pozemek, na kterém se bývalá tvrz nachází.

Vyčistí prameniště

Klub však nezahálí ani letos. Na jaře chtějí vyčistit odtok prameniště tak, aby volně tekl do Bechyňského potoka. „Mohla by zde přibýt i studánka," poznamenal Václav Jelínek, který by chtěl historické místo vrátit do povědomí lidí.

„Kolem je stezka, na procházky tudy chodí maminky s kočárky i lidé se psy. Připravujeme také umístění velké informační tabule a několik laviček, aby zde vznikl prostor pro odpočinek i setkávání," vysvětlil záměr.

V budoucnu by chtěl Václav Jelínek ve spolupráci s archeology odkrýt část základů tvrziště. Devětašedesátiletá Milena Kovandová práci klubu vítá. „Je dobře, že se o památky pečuje. O tomto místě jsem slyšela, ale teprve až nedávno jsem se dozvěděla, kde přesně leží. Hodně mě to překvapilo," dodala žena, která si trasu kolem bývalého tvrziště často vybírá k jízdě na kole.

Bývalé tvrziště Talíř

• středověké tvrziště se rozkládá nedaleko Bechyňského potoka, blízko zaústění do Lužnice na severním okraji Veselí nad Lužnicí

• v současnosti má už jen podobu pahrbku, který je oddělený od stráně hlubokým příkopem

• bývalé tvrziště je zapsané jako nemovitá památka u Národního památkového ústavu

• archeologové předpokládají, že šlo v minulosti o zřejmě větší tvrz, jejíž součástí byla kromě hlavní (snad věžovité) stavby i další hospodářská zástavba (kůlna, stáje …). Vjezd do areálu tvrze byl pravděpodobně skrze bránu přes suchý příkop v nejužším místě

• lze také předpokládat, že před příkopem byl nadhozen val, který se ale nedochoval. Ve valu archeologové očekávají lehčí ohrazení (palisádu)

• vzhledem k tomu, že šlo o tvrz vybudovanou Rožmberky, neměla zřejmě sídelní funkci, ale spíše funkci obrannou. Dalo by se také předpokládat, že díky tomu byla stavebně na vyšší úrovni, tedy, že stavitelé použili kamen na hradby, ohradní zdi i centrální stavby

• s tvrzí prý sousedila vesnička Strážky, která částečně obklopovala vyschlý rybníček. Analogicky je možné tvrz Talíř srovnat s rožmberskou tvrzí Zrůbek