Tradiční výsadbou lip lidské vzájemnosti oslaví v neděli hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník a členové Spolku pro obnovu venkova Den české státnosti. Památný strom zapustí své kořeny ve čtyřech obcích na Táborsku.


Za úspěch lípu
Již popáté navštíví delegace úspěšné vesnice v jižních Čechách, aby jim slavnostně předala sazenici národního stromu. „Každoročně jezdíme sázet lípy do obcí, které byly úspěšné v soutěži Vesnice roku,“ přiblížil tradici Zahradník.
Letos budou mít tu čest Radimovice u Želče za třetí místo v krajském kole, Borotín za udělení Bílé stuhy za činnost mládeže, Nadějkov, který v soutěži obdržel diplom za vzorné vedení obecní knihovny a Rataje s diplomem za rozvíjení lidových tradic.
Sazenice dodá Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. Každý stromek má v sobě štěp ze svých památných kolegů.
„Z významných stromů jsme odebrali rouby a naštěpovali je na podnože lip,“ vysvětlil ředitel Ivo Tábor. „Začínali jsme právě v jižních Čechách, kde rostou některé stromy šest set let i více. Cílem výzkumného úkolu je mimo jiné také namnožit a dopěstovat jejich potomky,“ dodal.


S rodným listem
V ústavu tak vytvořili genobanku těchto památných stromů. Některé z nich se vracejí zpátky do regionu, jako tomu bude i při nedělní slavnostní výsadbě lip lidské vzájemnosti.
Hejtman zároveň starostům obcí předá „rodný list“ vysazovaného stromu s udáním původu matečného stromu a rokem jeho namnožení