„Na období přelomu roku, stejně jako s ohledem na současnou situaci v globální ekonomice, to určitě špatné číslo není,“ uvedl ředitel ÚP Pavel Kaczor a přidal srovnání: na přelomu roku 2013 a 2014 bylo v evidenci bezmála 6 000 osob (přesně 5 935). Bez zajímavosti není ani fakt, že aktuální počet nezaměstnaných je v tomto období nejnižší od prosince roku 2019.

„Svědčí to o tom, že stávající nelehkou situaci místní firmy vesměs zvládají, jakkoliv z rozhovorů s jejich zástupci vím, že situace určitě jednoduchá není a cokoliv předpovídat je v tuto chvíli velmi obtížné. Všichni vědí, že propustit zaměstnance při poklesu odbytu je sice relativně jednoduché, ale získat kvalitního a zkušeného člověka zpět v situaci, když dojde k opětovnému oživení poptávky na spotřebním trhu, už zdaleka tak jednoduché není. Takže mnoho firem si zaměstnance i přes dílčí problém s odbytem raději stále drží a věří, že se nejistá situace brzy stabilizuje,“ vysvětlil Pavel Kaczor.

Aktuálně firmy nabízejí na Táborsku 3 501 volných pracovních míst. V roce 2009, po propuknutí velké recese, to bylo ve stejném období pouhých 116 volných míst, tedy 30x méně. Tehdy na jedno volné místo připadalo bezmála 45 nezaměstnaných, zatímco nyní jich na jedno volné místo připadá pouze 0,6. Počet volných míst je dlouhodobě vyšší, než počet evidovaných nezaměstnaných.

Andrej Babiš vs. Petr Pavel tužkou Milana Kounovského.
VIDEO: Nový prezident? Jedině Petr Pavel, mají ve Zhoři u Tábora jasno

„Častý laický dotaz zní, proč tedy volná místa evidovanými nezaměstnanými neobsadíme, ale tady je potřeba vycházet z toho, že firmy často poptávají lidi se specifickou kvalifikací, kterou námi evidovaní uchazeči bohužel nemají,“ objasnil.

Stejně tak je nutno brát v potaz i různá zdravotní znevýhodnění řady evidovaných uchazečů (ta má zhruba 15 procent z nich), případně péči o malé dítě, která znemožňuje například práci ve směnném provozu. Stejně tak hraje roli horší dopravní dostupnost.

Pozitivní je, že dominuje krátkodobá evidence, a do tří měsíců od zaevidování se podaří umístit zpět na trh práce 40 procent uchazečů, a do šesti měsíců se zaměstnají dvě třetiny evidovaných uchazečů. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných se na Táborsku daří dlouhodobě snižovat. Déle než rok zůstane na ÚP jen 20 procent zaevidovaných uchazečů.

Táborští strážníci představili třicet let své práce výstavou.
VIDEO: Táborští strážníci představili třicet let své práce výstavou

Míra nezaměstnanosti na Táborsku je v tuto chvíli 3,2 procenta a ve srovnání s ČR je nižší – republikově jsme na hodnotě 3,7 procenta.

ČR stále zůstává zemí EU s nejnižší nezaměstnaností – s velkým odstupem před druhým Německem. Nezaměstnanost v některých zemích EU je v tuto chvíli dokonce na dvouciferných hodnotách (typicky Španělsko a Řecko). I na Slovensku je v tuto chvíli nezaměstnanost oproti ČR trojnásobná.