Pavel Kaczor.Pavel Kaczor.Zdroj: Deník / Redakce„Za normálních okolností by se jednalo také o cestovní ruch, tedy ubytovací a stravovací služby. V nich je ale aktuálně situace velmi specifická, větší roli než zimní útlum hrají spíše pandemické faktory a na ně navázaná omezení,“ upřesnil ředitel.

Aktuálně je v evidenci v okresu Tábor celkem 2 656 nezaměstnaných. Oproti minulému měsíci jde o nárůst o 224 osob, tedy o 9 procent. Před rokem (a před vypuknutím pandemie v ČR) činil nárůst ve stejném období 245 osob, což bylo bezmála 13 procent. „Koronavirový faktor tedy hraje ve statistikách nezaměstnanosti, bohudík, stále spíše marginální roli,“ dodal Pavel Kaczor.

Důkazem, že trh práce je stále ve velmi solidní kondici, jsou podle něj i volná pracovní místa. Těch táborský úřad práce nabízí 3 441, a jejich počet oproti minulému měsíci mírně narostl – přesně o 54 míst.

Volných míst je sice stále více, než nezaměstnaných, bolestí trhu práce nejenom na Táborsku je ale výrazný nesoulad mezi požadavky firem a kvalifikací evidovaných nezaměstnaných. Stále chybějí řemeslníci i další specificky kvalifikovaní pracovníci.

Problémem je také vysoký podíl nekvalifikovaných postů, kdy se řada lidí dostává do stavu takzvané podzaměstnanosti. Jde o situaci, kdy přijmou nabídku práce neodpovídající jimi dosaženému vzdělání.

„Jako krátkodobé řešení je to sice dobrá cesta a vždycky říkám, že je lepší být podzaměstnaný než nezaměstnaný, protože pracující lidé se snáze dostávají k dalším pracovním nabídkám. Zejména díky tomu, že neztrácejí sociální kontakty,“ myslí si Pavel Kaczor. Přesto považuje dlouhodobě trvající podzaměstnanost za nežádoucí, protože tak není efektivně využíván potenciál pracovní síly.

Podíl nezaměstnaných je na Táborsku aktuálně 3,9 procenta, minulý měsíc to bylo 3,5 procenta. Celorepublikový průměr je 4,3 procenta. V jižních Čechách je na tom nejhůře Český Krumlov (5,5 procenta), zejména díky vysoké závislosti na momentálně omezeném cestovním ruchu. Naproti tomu nejlépe je na tom Písek (3,0 procenta), který dlouhodobě těží ze své moderní a výborně fungující průmyslové zóny.