Oba nálezy zajistil policejní pyrotechnik a bezpečně je přepravil k následné odborné likvidaci. Nález jakéhokoliv předmětu, který by jen připomínal vojenskou munici, je nutné okamžitě nahlásil policistům cestou telefonní linky číslo 158.

„S předmětem nijak nemanipulujte, zajistěte prostor proti vstupu dalších osob, ustupte do bezpečné vzdálenosti a vyčkejte příjezdu policistů,“ apeluje na případné nálezce mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek.