Jméno, bydliště, věk, zdravotní pojišťovna, puls, tlak, tělesná teplota… S podobným formulářem se jako pacient setkáte v každé nemocnici. Zdravotní sestry, které jej s vámi vyplňují, se k němu ale dostanou, až když začnou ve zdravotnickém zařízení pracovat. Co je na to připravit už ve škole?

„Naši žáci v nemocnicích v rámci praxe přijdou do styku s programem, kde figurují ostrá data. Do něj z důvodů ochrany osobních údajů nemohou zasahovat a ani během výuky dosud nemohli získat praxi v tom, jak počítačové formuláře vyplňovat. Nový projekt, jehož je naše škola garantem, jim nabízí práci s jakousi simulací, která je na praxi v nemocnicích či v ordinacích připraví,“ shrnul stručně podstatu nového projektu na Střední zdravotnické škole v Táboře zástupce ředitele a vedoucí koordinátor projektu Hynek Másílko.

Do projektu se zapojilo pět zdravotnických škol z celého Jihočeského kraje. Za peníze z grantu se pro ně pořídlo přes šedesát počítačů, pět serverů a speciální program, kde se žáci učí pracovat s nemocničním informačním systémem. Sedmnáct počítačů zůstalo na škole v Táboře.

„Jde o to, aby mohli po škole hned naskočit do rozjetého vlaku. Díky tomuto programu předpokládáme, že budou daleko lépe připraveni na praxi a tím zvyšujeme jejich konkurenceschopnost na trhu práce,“ míní Hynek Másílko.

Budoucí zdravotní sestry si mohou nanečisto vytvářet formuláře na různých úrovních vstupu. Vzhledem k tomu, že jde o fikci, nikomu nejde o život. Když se něco splete, program data vymaže a jede se nanovo.

„Zdravotní sestry se samozřejmě nemohou dostat na úroveň vstupu lékařů. Jen my tady na škole máme 277 různých úrovní přístupů do databáze, ale v nemocnicích je jich ještě daleko víc. To je právě z důvodů ochrany osobních údajů. Naši žáci se tímto také učí, jak důležitou roli tato ochrana má a jak je o ni v nemocničních zařízeních pečováno,“ uvedl hlavní koordinátor.

Nový předmět se nevyučuje samostatně, ale je součástí téměř všech odborných předmětů jako doplňkový. To znamená, že poznatky v každém z předmětů se využívají a zanášejí v počítači do systému. „Podle mě je to užitečné. Naučíme se pracovat s počítačem a především s programem a technologií, která se běžně v nemocnicích používá, takže budeme už ze školy daleko lépe připraveni na praxi,“ věří studentka čtvrtého ročníku SZŠ Iva Večeřová z Tábora.

Totožný program využívá v současné době zhruba čtyřicet procent nemocnic po celé republice. Ostatní zařízení pracují se systémy, které jsou v podobném duchu. Žáci se prostřednictvím e–learningu mohou vzdělávat i doma a dokonce dostávat z nového předmětu domácí úkoly na počítači.
Projekt odstartoval na školách počátkem roku 2010. V současné době s novým programem simulujícím ten opravdový pracují žáci všech ročníků. Postupně by měl být zařazován do výuky zdravotnických škol jako téma zdravotnická informatika.
Projekt je hrazen z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu. Celkové výdaje se vyšplhaly na 8,6 milionu korun. Cíle projektu směřují k rozvoji a zkvalitnění metod výuky v předmětu ošetřovatelství a ošetřování nemocných s využitím informačních a komunikačních technologií.