V předprodeji, v online systému nebo na místě si lidé koupili celkem 12 300 vstupenek. Vstupné se vybíralo pouze na Žižkovo náměstí. Přesné číslo bude známo v průběhu týdne. „Počet prodaných vstupenek považujeme za úspěšný,“ uvedla Martina Suchá, vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Táboře. K celkovému počtu návštěvníků je třeba přičíst volné vstupenky, zahraniční delegace, účinkující, VIP hosty a v neposlední řadě i pořadatele.

Letos si na festivalu odbyly premiéru vratné kelímky, kdy si návštěvník koupil nápoj do nádoby se zálohou 50 korun. Kelímek mohl vrátit a dostal zpět zálohu, nebo si ho odnesl domů jako suvenýr. Město Tábor pořídilo 10 tisíc kelímků se třemi různými motivy - motiv Táborská setkání, motiv 600 let založení města a obecný motiv s táborskými symboly. Lidé nevrátili a odnesli si domů 3 940 kelímků.

V sobotu se na stáncích objevily ještě zapůjčené kelímky s motivem Prahy, které byly připraveny v záloze. „Do Brna s kelímky na umytí se jelo jen jednou, a to po skončení festivalu,“ řekla Martina Suchá.

Luboš Dvořák