Autorem projektu obnovy je architekt Jan Stach, který sdělil podrobnosti o rozsahu prací. Ty se, kromě dříve rekonstruovaného přízemí interiéru, týkají celého historického komplexu, včetně věže a přilehlého domku č. p. 23 s cimbuřím.

HISTORICKÝ STROP

Během investice se podařil husarský kousek – přesunutí goticko-renesančního stropu, který byl schovaný v půdním prostoru nad někdejší rychtářskou místností. Monochromní strop se dvěma mezilehlými průvlaky zdobenými vyřezáváním se přesunul do vedlejší místnosti prvního patra. Podle architekta nikdo nepozná, že tam dříve nebyl. „Je to jedna z nejstarších konstrukcí, která se tu zachovala,“ uvedl Jan Stach. Celý strop restaurátoři demontovali, nahradili chybějící části a znovu zavěsili.

GOTICKÝ SÁL A VĚŽ

Opravám neunikl ani slavný gotický sál, který je po Vladislavském sále Pražského hradu druhým největším gotickým a zároveň světským prostorem v zemi. V gotickém sálu se odehrávají nejdůležitější restaurátorské práce, ale také praktická vylepšení. „Sál byl vždy neútulný, studený, teď získá podlahové topení,“ uvedl architekt.

V nové kráse se turistům a návštěvníkům ukazuje věž, která byla původně nižší, ale byla novogoticky dostavěna. Špička věže získala novou břidlicovou krytinu. Na východní straně je už vidět pozlacený ciferník s jednou rafičkou.

Obnovu Staré radnice vítá starosta Tábora Štěpán Pavlík. „Měl jsem tu čest ve své původní profesi částečně být u projektování této akce. Schody do věže, prostory krovu, různá mezipatra a provizorní sklady, to se nezapomíná. Perličkou je přímé propojení gotického sálu nízkými dveřmi do gotického salónku kanceláře starosty. Mám radost z tak zásadní opravy cenné památky a vítám její maximální možné otevření veřejnosti,“ uvedl.

Starou radnici, která je majetkem města, má v trvalé zápůjčce Husitské muzeum v Táboře. Jak sdělil ředitel muzea Jakub Smrčka, jedním z cílů její současné rekonstrukce je zlepšení podmínek pro její návštěvníky. Dojde i na zpřístupnění některých dosud skrytých míst. „Především se jedná o možnost uspořádat několikrát do roka speciální prohlídky historického krovu a věže radnice,“ uvedl ředitel.

Ke zhodnocení sálů výstavní galerie přispívá přesun a prezentace záklopového stropu, ale i nová, historicky věrnější podlaha a kvalitní galerijní osvětlení.„Sám gotický sál s jeho historickými prvky a kamenným znakem města bude díky pečlivé restaurátorské práci mnohem lépe vnímán jako exponát či historický artefakt, jakým je ostatně celá budova radnice,“ zdůraznil Jakub Smrčka.

Podle koordinátora komunikace s veřejností a médii Luboše Dvořáka se obnovy dočkají omítky včetně historických nápisů, dále kamenické, kovářské a dřevěné prvky. „Všechny kamenné prvky budou kolorovány. Nová podlaha vzniká z ruční keramické dlažby. Restaurátoři zakonzervují a zčásti doplní o chybějící prvky gotický kamenný znak města z počátku 16. století s podobami Jana Žižky a Jana Husa. Stavba zrepasuje všechny okenní otvory, které získají nové kování. Některá okna budou zdvojena," popsal Luboš Dvořák.

Nové budou veškeré elektroinstalace. V plánu je rekonstrukce osvětlení, které získá především stojanová a lištová galerijní svítidla, což je hlavní prvek zkvalitnění iluminace.

ZNOVUOTEVŘENÍ

Nadále se zde budou konat také koncerty a slavnostní shromáždění. Otevření rekonstruovaného gotického sálu a galerie ve Staré radnici v roce 2020 bude doprovázeno výstavou Tábor 600 let, která bude obsahovat zejména doklady novější historie města, zatímco starší minulost husitské pevnosti bude připomínat nová expozice v Bechyňské bráně.

Řemeslně náročná zakázka opravy radnice vyjde na 45 milionů korun včetně daně, z toho 85 procent tvoří dotace. Radnice byla původně postavená v letech 1440 až 1516 a jejím pravděpodobným stavitelem byl Wendel Roskopf. V letech 1876–78 byla novogoticky přestavěna Josefem Niklasem.