Čísla pevných telefonních linek, které až doposud jeho úřad využíval, budou zrušena, a namísto nich se postupně dostanou do provozu nové kontakty.

Starostovi Milanu Kelichovi se lidé dovolají na pevnou linku 380 123 990. Další kontakty: 380 123 991 matrika, obec, pošta, hřbitov; 380 123 992 účetní, platby, fakturace; 380 123 994 knihovna ve Stádlci.

Mobilní čísla uvedená v kontaktech obce zůstávají v platnosti.