Vedení školy s požehnáním pedagogické a školské rady rozhodlo obohatit školní řád o dodatek, který žákům ukládá vypnout mobilní telefony či tablety před vstupem do školy a zapnout je až po popuštění budovy.

Řada škol na Táborsku uvedla podobné nařízení do praxe už v minulosti, nyní po něm sáhli i v bechyňské Školní ulici. Cestu k tomuto kroku objasnil ředitel ZŠ Bechyně Školní Jaroslav Matějka. „Vedli nás k tomu tři zásadní důvody. Starší žáci dokonce i během vyučování fotografovali, natáčeli videa a umísťovali je na sociálních sítích. Na prvním stupni, kdy má dotykový telefon jen několik dětí, se kolem nich ostatní o přestávkách shlukovali a nebyli pak připravení na vyučování,“ řekl ředitel školy, a zároveň připojil i další důvod, proč považuje rozhodnutí za správné. „Je nepříjemný pohled na to, když už si spolu děti neumějí o přestávkách povídat; první, co je zajímá, je pohled do mobilu,“ dodal Jaroslav Matějka.

O pár set metrů dál – na druhé bechyňské škole v Libušině ulici – jsou k používání mobilů a tabletů shovívavější. Upřesňuje to ředitel Základní školy Františka Křižíka Milan Kožíšek. „Žáci musejí mít mobil či tablet vypnutý během vyučování. O přestávkách či ve školní družině to neplatí. Pokud by žák během vyučování toto nařízení porušil a narušil by výuku, učitel ho upozorní, ať si telefon vypne. Při opakovaném prohřešku odevzdá žák vypnutý telefon učiteli a vyzvedne si ho po vyučování v kanceláři školy.“

Razantnější kroky tomto směru na ZŠ Františka Křižíka neplánují. „Snažíme se opravdu jít spíše cestou domluvy, už jen proto, že jsme se zatím s žádnými zásadními problémy nesetkali. A pokud se budou naši žáci nadále chovat tak jako doposud, není důvod nic měnit,“ doplnil Milan Kožíšek.

Právě na základní škole Františka Křižíka má svou devítiletou dceru Iveta Alexová. Určitou volnost při používání mobilního telefonu během dne vítá, ale chápe i postoj sousední bechyňské školy. „My jsme ve škole telefony také neměli a obešli jsme se bez nich. Hodně dětí navíc neustále hledá na mobilu hry a podobné věci a neplní si to, co má. Na druhé straně je ale dobře, když mi dcera může dát třeba o přestávce vědět, že jí odpadl kroužek, že jí není dobře a podobně. Můžeme se s ní dohodnout, co a jak. V dnešní době je to skoro nezbytné,“ myslí si Iveta Alexová.

Ale zpět na základní školu ve Školí ulici, kde si musejí žáci i jejich rodiče na přísnější režim zvyknout. „Děti i někteří z rodičů to rozhodnutí kritizují, ale myslím si, že neoprávněně. Než jsme se tak rozhodli, bavili jsme se o tom s ostatními řediteli. Na některých menších školách dokonce mobily před vyučováním vybírají, a pak je dětem vracejí zpět,“ připomněl Jaroslav Matějka.