V zoufalém stavu je už několik let železniční přejezd směrem na Kloužovice. Chýnovští už na to České dráhy upozorňují několik let. Největší krátery záplatuje radnice ze svého.

„Silnice až do Dobronic je nová, ale na přejezdu je to o kola. Musíte projíždět na jednotku a stejně auto trpí,“ říká Josef Ciesler z Chýnova.
Starosta Pavel Eybert mu dává za pravdu. Poslední žádost o nápravu posílalo město Českým drahám 5. června.

„Každou chvíli si na přejezd někdo stěžuje. Poslední čtyři roky jen ze svého rozpočtu zalepujeme největší díry. To je ale na nic. Během několika měsíců jsou tam znovu,“ připustil starosta.

Dráhy mají přejezd zařazen do letošního plánu přípravy investic pro příští rok.

„Tím vytvoříme podmínky, aby v případně dostatečného přídělu financí mohla být obnova přejezdu realizována v roce 2010,“ informoval Jiří Šťastný ze Správy železniční dopravní cesty.

Podle něj to však není tak naléhavé, jako byla přestavba frekventovanějšího přejezdu před železniční stanicí přes ulici Na Skalici , který byl rekonstruován v loňském roce.

Další problémy, které Chýnov už dlouhodobě s Českými drahami řeší je odkoupení parcely u Luční ulice a budovy bývalé traťové distance.
„Nákup asi tři metry širokého pruhu už se táhne sedm let. Dvakrát už jsme si na pozemek dělali geometrický plán. Dráhy tvrdí, že ho nepotřebují. Nechápu, proč to tak dlouho trvá,“ shrnul Eybert.

Pozemek potřebují Chýnovští na vybudování příjezdové cesty k rodinným domkům v Luční ulici.

Ani odkoupení budovy traťové distance na první pohled nic nebrání. Už 1. prosince loňského roku poslaly dráhy na chýnovskou radnici předběžný souhlas s prodejem.

„Objekt už je několik let prázdný a chátrá. Nám by se hodil na vybudování zázemí pro naše technické služby,“ zhodnotil Eybert.
Podle slov tiskové mluvčí Českých drah Radky Pistoriusové je prioritou prodej pozemku na cestu.

„Prodej už vyřizuje generální ředitelství Českých drah. Kalkulaci ceny jsme poslali městu Chýnov,“ uvedla Radka Pistoriusová.
Doplnila, že na prodeji bývalé traťové distance se rovněž pracuje. Je zadán takzvaný oddělovací geometrický plán, který je k prodeji nezbytný.