V lesíku Na Homoli, jižně od Ratají, objevil historik a spisovatel Jan Karel Hraše desítky mohyl. Nejen pohanské hroby lákají až do současnosti ke vsi archeology, kteří chtějí stopy minulosti přiblížit veřejnosti. Proto u Ratají vznikla nová naučná stezka věnovaná právě tomuto zdejšímu rodákovi.

Do vsi tak zavítalo několik badatelů, kteří chtěli být u otevření stezky. „Trasa je pro pěší a myslím, že ji lidé zvládnou i na horských kolech. Snažili jsme se najít místa, na nichž v 60. a 70. letech 19. století Jan Karel Hraše působil a podnikal své první průzkumy," sdělil za odborníky Jiří Beneš z Bechyně.

Patnáctikilometrová trasa tak začíná u Hrašeho rodného domku, nemine Valy ratajské, tedy pozůstatek středověkého tvrziště, zbylé mohyly a turisté mohou pokračovat do Haškovcovy Lhoty a k panelům zachycujícím archeologické metody, pravěk na Ratajsku neboli Hrašovu pravěkou krajinu. „Trasa má sedm zastavení a na dřevěných panelech jsou umístěné fotografie a informace o Hrašeho nálezech," doplnil Jiří Beneš.

Kromě archeologů stojí také za realizací naučné stezky samotná obec. Jak sdělil místostarosta Ratají Milan Kožíšek, projekt je vyvrcholením dlouholeté spolupráce s jihočeskými archeology.
„Trvá asi od roku 2002, kdy tady prováděli výzkum a my jsme začali díky nim blíže poznávat osobnost Jana Karla Hraše. Během let jsme na jeho rodný dům umístili pamětní desku, uspořádali výstavu jeho nálezů a teď otevřeli naučnou stezku," uzavřel místostarosta.