Neoficiálně se jim říká Spolek padlých holek. „Vzhledem k tomu, že je nás osm žen a sedm mužů, pojmenování úplně neodpovídá, ale ta legrace se nám docela zamlouvá,“ míní Jana Průšová, předsedkyně a jedna ze zakládajících členek spolku, jehož oficiální název zní daleko poetičtěji: Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí.

Spolek vznikl v létě 2010 ze skupinky nadšenců, kteří se o zvelebování Nadějkova a okolí pokoušeli už dříve. „Cítili jsme potřebu se nějak zlegalizovat, a to hlavně proto, abychom mohli žádat o granty,“ vysvětlila předsedkyně. Místopředsedkyní, druhou nejdůležitější postavou a hybnou silou spolku je Olga Dušková. „Lidé by si měli hledět svého okolí. Za první republiky to bylo běžné, stejně jako tehdy kvetla spolková činnost. A také se hodně sázely stromy a všeobecně se okrašlovalo. My jsme vlastně chtěli na tuhle tradici navázat, byť přímo v Nadějkově žádný okrašlovací spolek nikdy nebyl.“

Na Nadějkovsku už díky členům okrašlovacího spolku zapustily kořeny desítky nových stromů. Akce s názvem Jablečno - jabloňová slavnost nebo Hmyz haraší v ořeší pak k této bohulibé činnosti lákají i širokou veřejnost. Díky tomu vyrostla nová jabloňová alej od hubovského křížku až k ceduli s názvem obce a přes třicet ořešáků nově lemuje cestu na Hronovu Vesec.

„Do všech našich aktivit se snažíme co nejvíce zapojit také děti, které tímto způsobem získávají vztah k okolní přírodě a k místu, ve kterém žijí,“ podotkla Jana Průšová. Sázení stromků však není jedinou činností, kterou se spolek zabývá. Nadějkovská krajina je krásná, ale surová a rozhodně je co zkrášlovat. Od Nadace VIA se nadšencům podařilo spolu se sdružením Zachovalý kraj získat peníze na zvelebení hubovské návsi, a to ještě před samotným vznikem spolku. Tahle akce už se chýlí ke konci a úspěšná mohla být nejen díky grantu, ale i díky finanční podpoře tří zdejších podnikatelů.
„Nejdřív jsme museli zlikvidovat černou skládku, na jejím místě jsme udělali kamenný taras, bylinné a květinové záhony s keři, umístili herní prvek pro děti a chystáme se osadit lavičku. Vytvořili jsme místo pro kontejnery na tříděný odpad a sponzorsky získali krásnou novou nástěnku od místního tesaře. Zkrátka jsme z plácku udělali náves se vším všudy,“ vyzdvihla činnost svého spolku Olga Dušková.

Dominantou návsi se jistě v budoucnu stane v loňském roce zasazený javor mléč. „Rádi bychom tu také obnovili zvonici. O tu zde přišli už za druhé světové války a bohužel se nedochoval zvon, takže nejnákladnější asi bude jeho pořízení,“ doplnila další plány Jana Průšová.

Jestliže byla jednou z motivací založení místního spolku možnost získávání peněz na jeho činnost, mohou zatím Nadějkovští mluvit o úspěchu. Na dvě výsadby už se jim podařilo sehnat finance z programu Strom života Nadace Partnerství.

„Uvažujeme o proměně školní zahrady v Nadějkově na přírodní ekozahradu pro děti. Naším hlavním cílem je ale především prostupnost okolní krajiny. Obnovili jsme cestu na Drahách a propojili ji s Homolskou. Chceme postupně obnovovat cesty, které propojují celé Nadějkovsko, a učinit tak náš region atraktivním pro místní obyvatele a třeba i pro turisty,“ prozradila několik plánů místopředsedkyně.

Co má Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí v plánu v nejbližší budoucnosti? Tak hlavně otevřít dokončenou hubovskou náves a už nyní chystají několik míst, kde se bude na podzim opět vysazovat. Konat se budou již tradiční akce, jako je svatomartinská slavnost, adventní zpívání u vánočního stromu a kreativní dílny pro děti. A ještě je tolik cest, které čekají na vzkříšení…