Již potřetí měli mít žáci soběslavských škol možnost projevit svou kreativitu a vlastními návrhy ozdobit plechové kontejnery na tříděný odpad. Město ale akci nazvanou GraffitEko smetlo ze stolu.

Za zkrášlováním nádob na odpady stojí spolek Soběslávka, který již dříve sepsal projekt pro Nadaci T-mobile – Soběslav nás baví. Díky projektu vznikl cyklus autorských čtení Vino et verbum nebo právě malování na kontejnery GraffitEko. Podle soběslavského předsedy komise životního prostředí a jednoho z organizátorů akce GraffitEko Zdeňka Kozlíčka se v uplynulých dvou letech malování zúčastnilo šest soběslavských základních a středních škol. Kontejnery se pod šikovnýma rukama žáků proměnily u gymnázia či u Tria.

ŽÁCI BYLI NADŠENÍ

Zpočátku byl Zdeněk Kozlíček skeptický a předpokládal, že školy se kvůli časové náročnosti projektu ani nebudou chtít zapojit. „Když jsem o prvním ročníku viděl, jak to děti baví, malují ve svém volnu, kdy mohly dělat cokoliv jiného, tak mě to nadchlo,“ vzpomíná.

Městu se podle Zdeňka Kozlíčka nelíbilo, že o letošní zkrášlování kontejnerů požádal až v květnu, kdy už děti tvořily návrhy.V minulých letech děti při tvorbě dostávaly zpětnou vazbu od okolí, lidé se u nich zastavovali a hodnotili jejich práci.

Místostarosta Soběslavi Pavel Lintner potvrdil, že rada tuto akci třemi hlasy nepodpořila. „Byl jsem jedním z těch, kteří byli proti. Nebylo to proto, že by se mi návrhy nelíbily, ale chtěl bych rozhodovat, které z nich budou realizovány, což asi původní záměr neumožňoval,“ řekl. Jako hlavní důvod, proč hlasoval v neprospěch, uvedl svůj nesouhlas s výběrem kontejnerů. Podle něj se zvolené nádoby na odpad nachází v nepříliš obydlené části Soběslavi, jsou nejnovější a vzhledem proto danou lokalitu tolik nenarušují. „Kontejnery, které jsou nejméně vzhledné, jsou umístěny na sídlištích. Těch se projekt netýkal,“ sdělil.

Zdeněk Kozlíček upřesnil, že se letos mělo tvořit u nádraží. „Při výběru místa jsme byli limitováni tím, aby na místě byly alespoň čtyři plechové kontejnery,“ vysvětlil a dodal, že spolek bral v úvahu i přesouvání kontejnerů v některých lokalitách.

NEPŘEHLEDNÉ OZNAČENÍ

Pavel Lintner byl také svědkem toho, že místní vzhled nádob na odpad namalovaných žáky mátl. „Využíval jsem jedny z pomalovaných kontejnerů, které byly u gymnázia, a také jsem při třídění odpadu nevěděl, co kam patří,“ přiznal. Řešení vidí v umístění nálepek, na nichž by bylo jasně napsáno, co do nádoby patří a co ne. „Bohužel akce, alespoň tak, jak byla realizovaná, tyto informace nezachovala,“ dodává místostarosta.

Zdeněk Kozlíček se ale zpřehlednění nebrání. „Značení jsme se snažili odladit, nemáme problém dát na kontejner ceduli s popisem,“ zmiňuje.

Pavel Lintner zkrášlování kontejnerů v budoucnosti nezatracuje a za určitých podmínek by projekt také podpořil. „Osobně proti této akci nijak zásadně nejsem,“ zakončuje s tím, že by ocenil dřívější jednání.

Zdeněk Kozlíček přidává, že projekt nebyl jen o malování. „Žáci mají mít možnost ovlivnit veřejný prostor. Můžou si malovat v hodině výtvarné výchovy, ale tohle je věc, která je vidět, a děti si to uvědomují,“ zakončuje.