Bez významné finanční podpory jsou tak objevené vzácné stropní kresby starých cechovních erbů v děkanském kostele v ohrožení. Administrátor římskokatolické farnosti Michal Pulec potvrdil, že sami by peníze na jejich záchranu, která vychází přes milion korun, našli jen stěží.

„My sami jsme schopni za rok ušetřit tak 200 tisíc, takže bez podpory ministerstva a sponzorských darů erby nezachráníme a budou muset být zase zamalované,“ řekl s tím, že o dotaci požádají a budou doufat v úspěch.

 Necelou třicítku renesančních znaků objevili na klenbě letos v létě, při obnově interiérů kostela.  Ředitel Husitského muzea Jakub Smrčka předpokládá, že ve skutečnosti jich může na stěně být ještě o něco víc. „V muzeu máme složku z 19. století s asi třiceti vyobrazeními, jenže část tohoto dokumentu se nedochovala, tak předpokládám, že pod malbou může být erbů o něco více,“ upřesnil svou domněnku.

Děkan Václav Hes
Táborský děkanský kostel poprvé v historii otevírá krov

Již v loňském roce začala v kostele obnova vnitřních omítek a letos v létě při práci narazili na vzácné kresby, které měly zmizet z očí. Restaurátor zatím udělal jen první sondu.

„Průzkumem se může ukázat, že se kresby překrývají a pod těmito odkrytými jsou další starší. Restaurátor odškrábl pouze první vrstvu, takže z této sondy zatím nevíme, co je pod ní,“ říká farář Michal Pulec. Podle jeho informací erby zamalovali na začátku 19. století při kompletní rekonstrukci kostela.

Bechyňská brána v Táboře.
Poklad na dva roky ukryje depozit muzea

„V té době navraceli kostelu jeho gotickou podobu, proto se všechno mimo gotiku snažili odstranit,“ vysvětlil farář přemalování modernějších znaků. Naštěstí je tehdy ze zdi neseškrabali, čímž teď mají šanci se opět dostat na oči nejen farníků. Ve farnosti věří, že by erby zvýšily zájem o návštěvu památky z přelomu 15. a 16. století.

Svůj renesanční znak mají na stěně kostela například mečíři, kováři, koželuhové, mlynáři, také kloboučníci či řezníci. Jeden obraz patří znaku Tábora.

Naposledy se v kostele malovalo před 40 lety. Tábor před měsícem na úhradu nákladů s malováním poskytl 100 tisíc korun.

Barokní kostel v Klokotech.
Kostel v Klokotech může být první jihočeskou bazilikou