Rozhodnutí o likvidaci vzrostlých stromů nenechalo klidnými majitele nemovitostí v Klečatech.„Možná stoleté stromy přečkaly vichr Sabine, ale dendrologa se starostovou a zastupitelstvem už ne,“ upozornil místní občan.

Při zásahu v obci, která je vyhlášena vesnickou památkovou rezervací díky typické architektuře Selského baroka, šly k zemi dle starostky jen dva neprospívající jasany.

Piráti v Soběslavi na Promenádě hlídají stromy, na místě lze podepsat i petici Nechme stromy žít.
Stromy bránil svým tělem

CITLIVÉ TÉMA

Jak Jiřina Sedláčková soudí, kácení na veřejném prostranství je citlivá věc. „Občané, kterým stromy překážejí nebo ohrožují majetek, pokácení vítají. Druzí, kteří jsou od těchto míst vzdáleni, zásah kritizují,“ naznačila.

Obecní úřad Zálší vydal povolení na základě posouzení soudním znalcem v oboru ochrany přírody. Hodnocením statického a zdravotního stavu se konkrétně zabýval Petr Fuka.

„Koruna prvního ze stromů silně prosychala, byl neperspektivní a větve hrozily v silném větru pádem na blízké herní prvky pro děti. Kmen druhého jasanu ztepilého byl už v minulosti poškozen a napadla ho dřevokazná houba,“ shrnul.

Stromořadí v Michalské ulici.
Plán na kácení stromu vyvolává rozepře

STATICKY NESTABILNÍ

Oba stromy, jejichž stáří odhadl soudní znalec na 80 a 100 let, už nebyly při síle. „Na druhém stromě infikovaném rezavcem štětinatým už docházelo k rozkladu kmene v jeho střední části ve stádiu přechodu tvrdé k měkké hnilobě, což je velmi vážný statický defekt,“ doplnil Petr Fuka.

Obec se v současnosti nechystá výsadbu náhradní zeleně, protože místní nekontrolovaně sázejí stromky po návsi sami. „I v těsné blízkosti  pokácených stromů je provedena výsadba několika dřevin,“ popsala první dáma obecního úřadu Jiřina Sedláčková.

Odborník nezapomněl vysvětlit, proč oba posuzované jasany přežily ničivým orkán. „Jedním z důvodů je především to, že se nacházely v bezlistém stavu, čímž se zvýšila prodouvavost jejich korun a celková statická odolnost,“ přiblížil.

Ilustrační foto.
Správce železnic dostal pokutu za kácení stromů

POSLÁNÍ ODBORNÍKŮ

Závěrem popsal hlavní úkol odborné veřejnosti. „Arboristé a dendrologové se snaží především o to, aby stromy či jejich větší části nepadaly na lidi za větru i bezvětří. To je hlavním důvodem, proč se často přistupuje ke kácení provozně nebezpečných stromů,“ osvětlil Petr Fuka.