Hra, kterou každoročně pořádá Junák – český skaut, měla letos mimořádný úspěch. „Více než sto účastníků rozdělených do 32 skupin si mohlo na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to asi bylo být členem odbojové skupiny v období protektorátu Čechy a Morava,“ upřesnil za organizátora Václav Růžek ze 6. oddílu Širokko Tábor.

Pětičlenné skupiny plnily během celé noci řadu náročných úkolů, unikaly nepřátelským hlídkám Wehrmachtu a musely se vypořádat s orientací v noční přírodě. „Hlavním úkolem, inspirovaným skutečností, bylo osvobození generálmajora Josefa Mašína, důstojníka prvorepublikové Československé armády a člena protinacistické odbojové organizace Tři králové,“ doplnil ústřední téma

Letos byl o hru takový zájem, že přihlašování muselo být během dvou dnů uzavřeno. „Kapacita letošního ročníku byla beznadějně vyčerpána už v srpnu,“ potvrdil rekordní zájem Václav Růžek.

Hra jako taková byla inspirována odbojovou činností, která na našem území intenzivně fungovala během druhé světové války. „Z účastníků jsme na jednu noc udělali výsadkáře, kteří přišli našemu odboji z Anglie na pomoc. Po seskoku z výsadkového autobusu museli navázat kontakt s místní skupinou, v několika krocích zkompletovat bombu k sabotáži na vlakové soupravy, dekódovat zprávu přijatou z Londýna či odposlechnout telefonní hovory,“ popsal Václav Růžek podrobněji akci pořádanou Junákem – českým skautem, kterou podporuje i Ministerstvo obrany ČR.