Pomalu mizí nevzhledné hromady hlíny, okolí stavby se dočkalo terénních úprav a staveniště se pomalu proměňuje v novou železniční dráhu, schází jí už jen koleje.

Od začátku dubna to ale přineslo i nepatrná cestovní omezení, dočasně vlaky jezdí jen po jedné koleji v úseku Planá nad Lužnicí – Doubí.

Přes přejezd už mohou jenom pěší. Bude zrušen úplně.
Přejezd v Soběslavi je uzavřený. Na Zvěrotice a Chlebov se jezdí po novém

Zaměstnanci Správy železnic tu totiž odpojili po 14 letech výhybku a jednu kolej vyřadili z provozu. Ze staré trati má postupně dojít k napojení na novou přeložku.

Na přeložení kolejiště mají zhotovitelé pět měsíců, cestující tak musí počítat s tím, že vlaky mohou kvůli nemožnosti křižování souprav v tomto místě nabírat zpoždění.

Výstavba nové přeložky IV. koridoru v úseku Soběslav - Doubí u Tábora v lednu 2022.
Na koridoru vyrostly už i zastávky, zasklený je také podchod v Soběslavi

Podobně omezili stavaři druhou a čtvrtou kolej v Soběslavi včetně stažení trakce. Zde došlo už v březnu také k dočasnému uzavření přejezdu.

Zdroj: Youtube

Jak informovala mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová, od září by měl být na přeložce Soběslav - Doubí částečně zahájen provoz.

Hotovo bude v listopadu

Správa železnic na devítikilometrovém úseku pracuje od srpna 2019. "Místo jednokolejné trati bude nová dvoukolejná, vedoucí souběžně s dálnicí D3 a nahrazující zastaralou jednokolejnou trať," vysvětlila mluvčí. Práce za 4,8 miliardy zde podle ní skončí už letos v listopadu. "Provoz po jedné koleji začne 1. září, po obou kolejích se bude jezdit od 30. listopadu," upřesnila Pistoriusová.

Na dvoukolejné trati mají vlaky vyvinout rychlost 200 kilometrů v hodině. Součástí stavby je 370 metrů dlouhý Zvěrotický tunel, 832 metrů dlouhá estakáda přes údolí Černovického potoka, estakáda přes Kamenný rybník o délce 263 metrů a přeložka silnice II/135.

Aktuálně jsou na trati postupně ukládány nové výhybky a dělníci provádí přeštěrkování před pokládkou kolejiště. "Před portálem Zvěrotického tunelu dokončují protihlukovou stěnu, tunel už je celý zahrnutý. Černovická estakáda už má sloupy trakčního vedení i položený štěrk," popsala.

Napouští rybník a dokončují zastávky

Do Kamenného rybníka u Myslkovic se pomalu vrací voda, i zde je přemostění kompletně hotové a povrch připravený na pokládku kolejí. Dokončeny byly také zásypy nástupiště u nové zastávky Myslkovice. Vzniklo zde i malé parkoviště pro automobily, na místě už jsou i čekárny pro cestující.

Hotové jsou zárubně i tunelový most mezi Janovem a Doubím, který poslouží jako biokoridor pro přechod zvěře. Práce finišují i na druhé zastávce tohoto úseku Doubí u Tábora.

Rekonstrukce vlakového nádraží v Českých Budějovicích pokročila a vyjde Správu železnic na téměř 700 milionů korun,
U Soběslavi dostaví v roce 2022 koridor, v Budějovicích opraví většinu nádraží

V současnosti město Soběslav provádí i rozsáhlou rekonstrukci výpravní budovy a stavbu přestupního terminálu.

Harmonogram stavebních prací na koridoru v letošním roce
3. března - bude trvale zrušena silniční komunikace přes stávající přejezd ve stanici Soběslav
1. dubna - ve výluce provozu na stávající traťové koleji bude v Doubí uzamčena výhybka 1X do přímého směru a bude demontováno trakční vedení nad touto výhybkou
1. dubna – 29. srpna - uskuteční se výluka staničních kolejí 2 a 4 v železniční stanici Soběslav a stávající 2. traťové koleji Doubí – Planá nad Lužnicí. Z vyloučených staničních kolejí 2 a 4 ve stanici Soběslav bude prováděn návoz materiálu a pokládka nových kolejí 1 a 2
29. srpna - bude zprovozněna nová 2. traťová kolej Soběslav – Planá nad Lužnicí. V Soběslavi bude ukončena výluka 2. a 4. staniční koleje a současně bude zahájena výluka 1. a 3. staniční koleje, pod nimi bude prováděna stavba podchodu. Provoz v Soběslavi tedy bude jen po 2. a 4. koleji.
- bude ukončena výluka 2. koleje Doubí – Planá nad Lužnicí
- aktivováno nové traťové zabezpečovací zařízení ve 2. TK Soběslav – Planá nad Lužnicí a upraveno staniční zabezpečovací zařízení pro novou konfiguraci kolejiště
- ukončen provoz na původní trati Soběslav – Doubí, která bude do 17. října snesena včetně všech zařízení
17. října - dojde ke zprovoznění 1. koleje Soběslav – Doubí a její zaústění novou kolejovou spojkou 15/16 do sudé kolejové skupiny železniční stanice. Spojka bude uzamčena do odbočného směru
- aktivováno nové traťové zabezpečovací zařízení v 1. traťové koleji Soběslav – Planá nad Lužnicí
- trvá výluka 1. a 3. koleje ve stanici Soběslav pro stavbu podchodu
28. listopadu - zprovoznění liché kolejové skupiny v zastávce Soběslav, její zapojení do staničního zabezpečovacího zařízení
- zrušení provizorního přechodu pro pěší, otevření podchodu