Dvacátý pátý červen roku 1933 byl pro táborskou veřejnost velkým dnem. Na starém hřbitově, u hrobu manžela spisovatelky Boženy Němcové Josefa, se sešly všechny významné osobnosti tehdejší společnosti v čele se starostou Václavem Soumarem. Důvodem bylo odhalení sochy s názvem Vzdor, kterou pro Josefa Němce vyrobil sochař Jan Vítězslav Dušek.

Petra Říhová z odboru kultury naznačila, že podobně významnou chvíli by si Tábor měl zopakovat letos v červnu.

„Opravenou sochu chceme vrátit na původní místo a líbilo by se nám, kdyby se tak stalo i ke stejnému datu," říká s tím, že nechají vyrobit i nový sokl a reliéf s podobiznou Josefa Němce, který se ztratil.

V roce 1933, přesně 25. června, odhalili manželovi Boženy Němcové na táborském hřbitově sochu z dílny J. V. Duška. V té době byl 54 let po smrti, která jej zastihla v Táboře. Zbytek života totiž prožil u syna Karla, jenž působil na táborské zemědělské škole. Socha s názvem Vzdor se letos po 40 letech vrátí na své místo.

Opustí dvůr Husitského muzea, kam se dostala při přeměně hřbitova na park pod hradem Kotnov. „Lidé se nás často ptají, proč ji nevrátíme, proto jsme o této možnosti často diskutovali a myšlenku podporujeme," říká ředitel muzea Jakub Smrčka.

Městský architekt Miloš Roháček upřesnil, že po zrušení hřbitova v polovině 70. let sochu tehdejší představitelé Tábora přestěhovali do sochařova táborského ateliéru a po jeho uzavření našla místo na dvoře muzea, kde přečkala bez velké újmy. Pouze bronzový reliéf s podobiznou národního buditele Josefa Němce se už nepodařilo dohledat, proto vznikne nový.

Na začátku tohoto roku dostal sochu do majetku odbor kultury, který se postará o její návrat. „Opravenou sochu chceme umístit na stejné místo i do stejné polohy jako v roce 1933," potvrdila Petra Říhová, pověřená vedením odboru, s tím, že chtějí dodržet i červnový termín jako při původním odhalení sochy.

Výraznější stopu, než své ostatky, po sobě český vlastenec v Táboře nezanechal. Sochu by si zasloužil spíše jeho syn Karel, zahradnický odborník a pedagog, jehož v roce 1870 povolali do tehdejší hospodářské školy a podílel se i na vzniku botanické zahrady.

Související: Socha Švehly se vrací