Ptáte se, proč je symbolem tohoto dne zrovna modrá barva? Je to tím, že modrá je barva komunikace a sebevyjádření, což je oblast, ve které mají lidé s autismem potíže.

Chování a projevy jsou u každého dítěte s autismem značně různorodé, mění se s vývojem dítěte a souvisí také se stupněm celkového mentálního postižení. Rozptyl této diagnózy je široký – někteří lidé s autismem mohou být nadprůměrně inteligentní, jiní se mohou potýkat s mentálním postižením a být odkázáni na celoživotní asistenci jiné osoby. Lidé s autismem mají potíže zejména v oblasti sociální interakce, komunikace a představivosti.

„Děti s autismem mají odlišné prožívání, jejich mozek funguje trochu odlišným způsobem. Často nerozumí tomu, co vidí, slyší, cítí, bojí se změn, neumí vyjádřit své potřeby, což může někdy vést k afektivnímu chování. Stále to jsou však děti, které jsou zvídavé, chtějí si hrát a touží po ocenění a přijetí ze strany svého okolí,“ uvádí terapeutka Lucie Straková Jirků, která se v APLA JČ dlouhodobě věnuje práci s lidmi s autismem.

Dle nejnovějších průzkumů se výskyt autismu v populaci pohybuje mezi 1,5 - 2 procenty. Je uváděno, že tato porucha postihuje každé 88. narozené dítě. Častěji je diagnostikována u mužů než žen (v poměru 4:1).

„Nejdůležitější je včasná diagnostika autismu, která pomůže rodičům porozumět chování jejich dítěte a s tím související včasná speciální intervence, která podpoří dítě ve vývoji a může zmírnit deficity vyplývající z autismu,“ uvedla Petra Marešová, poradkyně rané péče v APLA JČ. Aby byl autismus odhalen u dětí co nejdříve a tím byla větší úspěšnost speciální intervence, probíhá od roku 2017 u dětských lékařů screeningové vyšetření v 18 měsících dítěte.

Organizace APLA Jižní Čechy se věnuje podpoře lidí s autismem již 14 let. Jejím posláním je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

„Poskytujeme odborné služby lidem s autismem a jejich rodinám, nabízíme vzdělávání odborné i laické veřejnosti a snažíme se o maximální osvětu dané problematiky,“ sdělil Viktor Šťástka, vedoucí služeb APLA JČ.

APLA Jižní Čechy pravidelně pořádá různé akce věnující se tématu autismu. Aktuálně pořádá dne 8. 4. 2021 3. Jihočeskou odbornou konferenci o autismu, která je letos zaměřená na téma „Autismus i v době nejisté“ a odráží vliv dění posledního roku na poskytování sociálních služeb v době pandemie koronaviru (více informací ke konferenci můžete naleznout na webových stránkách www.aplajc.cz).

Organizace APLA JČ (fungující od roku 2007) má své sídlo v Táboře a detašované pracoviště v Českých Budějovicích. Kromě ambulantních služeb poskytuje také služby terénní, a to na území celého Jihočeského kraje.

APLA JČ používá metody uznávané odbornou veřejností (mainstreamového) terapeutického proudu. Vychází z mnohaleté zkušenosti, zkušeností uznávaných odborníků v ČR i zahraničí. Je členem Asociace poskytovatelů služeb lidí s autismem a členem Asociace rané péče ČR. Více informací naleznete na www.aplajc.cz.