Starosta Jiří Vrhel se ujmul prvního slova a poblahopřál všem rodičům k narození synů a dcer. K tomu jim popřál hodně životních sil, mnoho zdraví, trpělivosti a rodinné pohody. Maminky byly poté obdarovány květinami a děti dostaly dárky.

Rodiče poté svým podpisem v pamětní knize obce potvrdili svůj slib, že budou plnit povinnosti, které od nich společnost očekává.
Nechyběla ani kulturní vložka. O ni se zasloužily Adéla Luňáková a Barbora Novotná. Na úplný závěr zahrál na klávesy několik skladeb vnuk starosty Jan Škopek.

Autor: Marie Hodinářová