Už sto sedmnáct podpisů se sešlo na arších petice proti vybudování fotovoltaické elektrárny za humny obce Myslkovice, ve směru na Košice.

„Výstavbou fotovoltaické elektrárny se samozřejmě poničí urbanistický ráz Myslkovic, a dojde ke znehodnocení pozemků a nemovitostí,“ zastává názor autor petice Vlastimil Jirásek.

Pozemky, kde by měla elektrárna vyrůst, jsou ale v soukromých rukách. Zastavění čtyř hektarů orné půdy solárními panely nebrání ani nový územní plán, který zde počítá s průmyslovou zónou.

„K územnímu plánu nebyly podány žádné připomínky. I na jeho veřejné projednání přišlo velmi málo lidí,“ reagoval starosta obce Jiří Vrhel. Dodal, že firma nabídla obci kompenzaci. Dvacet let bude hradit náklady za osvětlení obce, vybuduje přístupové komunikace k čističce nebo ke hřišti a navíc se chce finančně podílet na kulturním vyžití v obci.

„Budu ale samozřejmě respektovat veřejné mínění. Pokud bude třeba, jsem připraven i vyhlásit místní referendum,“ doplnil starosta.
Petice upozorňuje také na to, že při možném selhání fotovoltaického systému, nebo při jeho neodborné likvidaci, může dojít k ohrožení životního prostředí. Obec bude i tak zatížena výstavbou dálnice a silnoproudé elektrifikace směrem na západ.

Petici chce její autor předat vedení obce na páteční veřejné schůzi, která se bude za tímto účelem konat v 19 hodin na obecním úřadě.