Vernisáž zahájil vedoucí Blatského muzea Daniel Abazid. „Výstava mapuje dění v listopadu a prosinci před třiceti lety a první polovinu roku následujícího,“ uvedl.

Hlavní autor, kulturní historik Petr Šťovíček, přítomným ocitoval tehdejšího faráře Zdeňka Šorma. „Účastnil se studentského shromáždění na Albertově a šel průvodem na hlavní třídu. Informace o zásahu na studenty vyvěsil na soběslavském kostele,“ popsal.

Z Prahy do Soběslavi materiály Občanského fóra vozili studenti. „Zastavovali se na faře, protože je blízko nádraží a i proto, že Ruth Šormová byla zapojena do Charty 77 a Nezávislého mírového sdružení,“ osvětlil.

Tehdejší protagonistka, Hana Kovářová, se necítí být hrdinkou. „Nešlo nic jiného dělat, bylo to přirozené. V lidech se probudilo dobro, bylo to nádherné a nezapomenutelné,“ vylíčila pocity.

ODKAZ PREZIDENTA

Průčelí budovy zdobí portrét Václava Havla, který zapůjčila Knihovna Václava Havla. „Jeho autorem je fotograf Oldřich Škácha. Hlásíme se tak k jeho odkazu,“ sdělil Daniel Abazid.

Výstava je v Rožmberském domě přístupná denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin až do 24. listopadu.

Na návštěvníky zde čeká i psací stroj, který zapůjčil redaktor Českého rozhlasu Jan Kopřiva a vznikaly na něm materiály Občanského fóra v Českých Budějovicích či volební urna zapůjčená z Prácheňského muzea.

Kromě fotografií a dalších materiálů si lze prohlédnout i dobový tisk včetně autentické výzdoby oken.