Cyklus Křížová cesta je diplomním projektem umělkyně. Pojednává o notoricky známých tématech, příběh utrpení Ježíše Krista je však vyprávěn redukovanými výtvarnými prostředky. Je shrnut do jednotlivých reliéfů, pojednávajících zastavení na křížové cestě. Cesta, složená z betonových jehlanů, nabízí divákům nespočet interpretací. Svou reálnou neschůdností zhmotňuje mimo jiné i úděl nesnadné cesty.

Pomocí reliéfů vypráví v abstraktní rovině o příběhu Ježíše Krista. Betonové jehlany tak skrývají nepřeberné množství interpretací. Otevřeno je denně od 9 do 18 hodin.