Radnice vyslyšela přání řady občanů a se zhotovitelem vyjednala prohlídku sto padesát metrů dlouhé štoly.

Pracovníci Metrostavu tak na jeden den postup ražby přeruší a zájemce štolou provedou. Pomyslný den otevřených dveří se uskuteční v úterý 29. května v době od 9.30 do 16 hodin.

Investor, město Tábor, upozorňuje, že každý se před vstupem na stavbu bude muset podřídit nezbytným bezpečnostním předpisům: všem zhotovitel půjčí ochrannou přilbu hlavy a signální vestu. Počítat je třeba také s tím, že ačkoli je prosakující voda ze štoly odčerpávána, narazí se na místa, kde jí bude až ke kotníkům. Nejlépe je proto na prohlídku dorazit v holinách. Do štoly budou naráz vpuštěny skupinky o deseti lidech, kteří v útrobách štoly pobudou zhruba deset minut. Sraz zájemců je u vstupu do objektu, který je pod vodopádem.

Ražba štoly spodní výpusti se již blíží ke svému cíli. V pondělí už měla za sebou 134 z celkových 150 metrů. Stejně tak pokračují práce na výstavbě objektu šachty uzávěrů pod ulicí U Stadionu Míru, která je vyhloubena do hloubky 14 metrů. Také odpouštění vody jde nyní o něco rychleji a pokračuje tak sběr mlžů, kteří jsou stěhováni na sádky. Jejich počet se již blíží 30 tisícům.

K aktualitám od Jordánu také patří stavba dělicí sypané hráze mezi oběma plovárnami. Zhotovitel díla s ní začal ve středu. „Hotová by měla být zhruba za měsíc a půl. Vypouštění vody se pak bude týkat pouze části nádrže od Sokolské plovárny k hrázi, čímž se ještě více urychlí," říká ředitel firmy Daich Pavel Hudler. V té době by již také měla pomoci hotová štola s výpustí. Po dokončení hráze budou moci rybáři rozjet výlov.

K nepříjemným informacím ale patří prodloužení termínu dokončení první etapy obnovy Jordánu. Ta dostala několik měsíců navíc a místo letos v srpnu má termín do konce roku. Jak na webových stránkách Tábora uvádí manažer projektu Karel Hotový, posun tak pravděpodně nastane i u dokončení celé investice. K předání hotové zakázky mělo dojít ke 30. červenci 2014, nyní je už v harmonogramu uveden říjen 2014. Táborákům tak zřejmě přibude další léto bez koupání u Jordánu.