Ten se od konce roku 2003 do současné doby dopouští trestného činu zanedbání povinné výživy. Neplatí totiž výživné na své dva nezletilé syny přesto, že mu tato povinnost byla soudem stanovena. K rukám matky tak dluží částku kolem 124 000 korun. (jm)