A tak se toho přes léto chopila příroda. Postupně celé místo zakrývá rostlinami. Jednou se tam utvoří malý samostatný ekosystém, vněmž budou třeba objeveni brouci a rostliny, kterým vyhovují jen tamní podmínky. A až pak bude konečně rozhodnuto o vymýcení plochy, budou ochránci přírody psát petice o ponechání vpůvodním stavu…