Zatímco automobilisté mají okolo prodejny své příjezdové komunikace, pěšáci od „Sojčáku“ už roky klopýtají k Tesku nehostinným úsekem od plotu za prodejnou Auta Tábor. Úsek je to sice krátký, ale hrozivý, když na něj po páté odpolední padne tma. Šlápnout cestou zpět mimo pěšinu, žuchnout do kalného potůčku a rozmlátit si obsah nákupních tašek může být překvapivou tečkou za vánočním nákupem. Do Teska od „Sojčáku“ tedy buď jen autem anebo aspoň s baterkou!