Ale jen velmi pomalu

Křižovatkou pod Černými mosty v Táboře sice opět projíždí městský provoz, ale zácpy berou řidičům dech. Mostní provizoria plní funkci železničních mostů.
„Průjezd pod mosty je kapacitně omezen, proto vznikají kolony. Provizorní je i silniční značení, zatím tu chybí odbočovací pruh do ulice Chýnovská a vozovka je zúžena. Tento prozatímní stav potrvá až do prosince,“ vzkázal včera řidičům vedoucí odboru dopravy Erazim Troch. Řidiči by se tak raději měli i nadále centru vyhnout, popřípadě by měli počítat s časovou rezervou a v místech pod mosty dbát maximální opatrnosti. Další úplná uzavírka této frekventované křižovatky je čeká na začátku prosince. „Nyní probíhá běžná stavební činnost, v prosinci instalujeme třípólový most, částečně s chodníky pro pěší,“ uvedl Deníku ředitel výstavby Lumír Pyszko ze stavební firmy OHL ŽS.
Na přejezdu na Strkov v Plané nad Lužnicí potrvá uzávěra silnice do 28. května. „V místě přejezdu směrem na Turovec se bude budovat podchod pro pěší a náhradní komunikace. Za Planou směrem k Doubí se budují opěrné objekty a zárubní zeď a hlavní stavební činnost v tomto úseku potrvá do konce června,“ dodal ředitel výstavby.
Na vlakovém nádraží v Plané nad Lužnicí začala demolice budov a rekonstrukce vlastní budovy stanice. „Výluka pro železniční nádraží v Plané začne začátkem července,“ upozornil dále Pyszko.