Stávající most přes koleje se k zemi nemůže snést dřív, dokud město nebude mít povolení k jeho demolici, a to dosud chybí. „Předchozí rozhodnutí městského úřadu muselo být zrušeno pro velké množství věcných i formálních nedostatků,“ říká za oponenty těžké varianty mostu zastupitelka Michaela Petrová (SZ).
Odbor dopravy již účastníkům řízení rozeslal výzvu, aby se vyjádřili k novému podkladu rozhodnutí. „Na to mají deset dnů, a až rozhodnutí vydáme, mohou se proti němu opět odvolat,“ upozornil na možnost dalších průtahů Milíč Provazník z odboru dopravy.
Jak naznačuje právní zástupce účastníků řízení manželů Fořterových Miloš Tuháček, komplikace mohou nastat. „Hluková studie demolice totiž překračuje povolený limit. Samotného by mne zajímalo, o co chtějí úředníci opřít své tvrzení, že pokud dělníci budou pracovat méně hodin, do limitu se dostanou,“ říká právník s tím, že záleží na jeho klientech, zda se vydají cestou správní žaloby. A to jak na demolici, tak již na povolenou stavbu nového mostu. „To je sice již pravomocné, ale ještě ho lze napadnout. Lhůta šedesáti dnů zatím neuplynula,“ dodal právník.
V klidu je prozatím ředitel firmy OHL ŽS, která má most bořit. „Nervózní nejsem, čekáme na předání dokumentů,“ řekl včera Lumír Pyszko.