„Investice představuje demolici stávajícího mostu, přemostění, vjezd do sladovny, napojení na Valdenskou ulici, nový most, opěrnou zeď v Budovcově ulici, přeložky sítí, veřejné osvětlení a provizorní trasu pro pěší,“ upřesnila starostka Hana Randová s tím, že realizace zakázky začne 13. února, s termínem ukončení do konce května příštího roku.
V rámci stavby koridoru dojednala radnice i prodloužení podchodu pod kolejemi, který spojí Nové město s Blanickým předměstím. „Bezbariérový podchod by měl být uveden do provozu na začátku příštího roku,“ dodala starostka.
Po dobu, kdy již nebude pěším sloužit současný most a ještě nebude podchod, situaci vyřeší provizorní lávka. Na ni ovšem povedou schody, což omezí její využití. „Přestože jsme měli jiný názor, ctíme kolektivní rozhodnutí,“ zdůvodnila za klub ODS radní Simona Žirovnická, proč se bude stavět lávka a proč nebyla zvolena jejich varianta, a to posílení MHD. Stavba lávky, prosazovaná T2020, se stala součástí výběrového řízení, které vyhrálo sdružení dvou firem.
Za lávku, jež bude sloužit maximálně jeden rok, zaplatí státní Správa železniční dopravní cesty minimálně šest milionů (8. ledna jsme uvedli chybný údaj, pozn. red.).
„I když jde o státní peníze, měly by se vydávat účelně. Přesto je dobře, že lávka bude, jen mě udivují ty schody,“ míní Pavel Koutecký z Tábora. Starostka slíbila, že pokud by lidé s lávkou nebyli spokojeni, bude radnice hledat pro spojení s centrem nové řešení.