Investorem stavby byl Jihočeský kraj. Jak uvádí vedoucí odboru dopravy Jihočeského kraje Andrea Tetourová, uzavírka v místě trvala od 12. června do 26. listopadu. „Po většinu této doby byl také částečně omezen provoz na dálnici D3 snížením počtu jízdních pruhů,“ uvedla a připomněla i červnovou úplnou uzavírku, kdy stavebníci během 14 hodin stihli demolici původního mostu.

Most v Záluží u Tábora v číslech:
Délka mostu je 60,5 m, délka přemostění 45,4 m.
Most je dvoupolový, šířka mostu je 12,55 m.

Rekonstrukce neměla vyhnutí, protože starý most byl již ve špatném stavebně technickém stavu. „V případě, že by se nová most nepostavil, mohla by být v budoucnu auta projíždějící na dálnici ohrožena kusy betonu odpadávajícími z říms a krajních nosníků nosné konstrukce mostu,“ shrnuje s tím, že bylo třeba kompletně odstranit stávající most a nahradit ho novým ve stejných parametrech.

Vysoutěžená cena dle smlouvy o dílo byla 59 milionů s DPH. „Stavba mostu se dokončuje, v příštím roce provedeme opravy objízdných tras. Nyní se uzavírá dodatek smlouvy číslo dva s cenou 60 milionů s DPH,“ konstatuje Andrea Tetourová.

Nový most v Záluží na hlavní trase z Tábora do Mladé Vožice má být uveden do provozu už v pondělí 27. listopadu.
Novinky z dopravy v Táboře: Zprovozní most v Záluží, Jordánskou hráz i nové busy

Zajímavostí je, že zhotovitelská firma stihla demolici původního přemostění během jedné noci. „Nejprve byl povrch dálnice ošetřen geotextilií a navezením vrstvy zeminy o mocnosti 0,5 metrru, která fungovala jako polštář. Stávající nosná konstrukce byla rozstříhána na místě na malé části, které se ještě následně zpracovaly na zemi takovým způsobem, aby mohly být naloženy a odvezeny na mezideponii v blízkosti stavby,“ popisuje vedoucí oboru dopravy.

Na místě původního mostu následně vznikl most nový, kdy za částečného omezení provozu na dálnici pokračovala spodní stavba. „Dělníci postavili nové opěry a středové pilíře, na nich jsou osazeny ocelové nosníky o délce 23,55 metrů. Nová nosná konstrukce je tvořena ocelobetonovou spřaženou deskou se šikmou délkou přemostění 45,4 metrů,“ popsala detaily Tetourová. Součástí prací byla i úprava komunikace II/137 v délce 354 metrů.

Železniční most v Táboře s Křižíkovou elektrárnou.
Křižíkův most v Táboře bude brzy minulostí. Správa železnic postaví nový

Podle mluvčího města Tábora Luboše Dvořáka se díky zprovoznění na svou trasu mohla vrátit linka městské hromadné dopravy číslo 40. „Na místě jsou osazeny dopravní značky upozorňující na průjezd stavbou. V pondělí se uskutečnila kontrolní prohlídka stavby. Odbor dopravy jako speciální stavební úřad vydal rozhodnutí o zkušebním provozu s tím, že je dohodnuto s Jihočeským krajem vzdání se práva odvolání,“ uvádí s tím, že od úterý 28. listopadu je most v Záluží oficiálně ve zkušebního provozu.