Myšlenka na ni vzešla z rozhodnutí krajského úřadu, v jehož majetku most je, a k prvnímu jednání dorazila do Plané v devátém dni letošního roku.

Na deskách projektu vévodí slovo rekonstrukce, za ním se ale skrývá úplná demolice starého mostu a vybudování nového. Ten by měl splňovat dva základní požadavky, které kraj na předběžnou dokumentaci uvázal. Zaprvé je nutné zbavit přemostění veškerých sítí, jakými jsou plynovod či různé kabely, a řešit je protlakem pode dnem Lužnice. Zvýšení průtokovosti řeky v případě nenadálé 'velké vody' zase vyřeší odstranění prostředního pilíře.
„Oba tyto kroky s sebou přinesou i snadnější údržbu mostu,“ poznamenal starosta Plané nad Lužnicí Jiří Šimánek.

Právě starosta Jiří Šimánek v pondělí seznámil zastupitelstvo s možnou variantou rekonstrukce, a ta se u jeho členů jevila jako přijatelná. „Projektanti nám v první fázi předložili několik studií, ale například první dvě by zcela změnily ráz celého místa,“ popisuje první muž plánské radnice. „Nakonec jsme se přiklonili ke čtvrté variantě, o které se dá říct, že je dosažením maxima chtěného a možného. Akceptovatelná je pro nás jako město, pro kraj i pro povodí. Každý ale samozřejmě musel z některých věcí mírně slevit,“ přiznal Jiří Šimánek.

Do dění v obci pochopitelně chystaná výstavba zasáhne vcelku výrazně. „Na levém břehu máme řádově čtvrtinu obyvatelstva,“ poukázal plánský starosta na skutečnost, že most představuje jediné dopravní spojení mezi oběma částmi měst, ale i hlavní příjezdovou trasu do nedalekých obcí, například do Ústrašic nebo Želče.

Do plánu tak bylo nutné zahrnout provizorní spojení obou městských lokalit. Pozoruhodné je, že mimo jiné oživí i jednu z kapitol historie Plané nad Lužnicí. Provizorní přemostění vznikne přesně v místě, kde nechal Vilém z Rožmberka v roce 1553 vystavět dřevěný most. Vzpomínka na něj je ostatně zahrnuta ve vrcholící rekonstrukci plánského nábřeží. Budoucí náhradní most je naplánovaný jako jednosměrný a řízený světelnou signalizací. Tato komunikace po dobu rekonstrukce protne areál sportovního centra.

Michaela Drdová z Plané nad Lužnicí prozatím nevnímá rekonstrukci jako zásadní komplikaci. „Nebude to samozřejmě nic jednoduchého, hlavně pro lidi, kteří most využívají. Možná zhoustne doprava ve městě, ale to se teprve uvidí. Každopádně si myslím, že je to pro dobro věci,“ uvedla.

Pro Petra Marečka z Tábora není připravovaná akce vzhledem k jeho zaměstnání příjemnou zprávou. „Jsem šofér a na téhle trase jezdím skoro denně. Nevím, co na tom mostu bylo tak hrozného, přišel mi v pohodě. Když budou povodně, nějaký most to stejně nevyřeší,“ myslí si.

ZE ZÁKULISÍ

V současnosti je celá akce ve stadiu příprav. Hodně optimistická varianta hovoří o zpracování projektu na podzim a začátku rekonstrukce už v příštím kalendářním roce. Podle velmi hrubého odhadu se náklady na ni mohou pohybovat okolo 100 milionů korun a trvat by měla zhruba jeden rok.