Jak informoval mluvčí ŘSD Jiří Veselý, práce budou spočívat v demolici stávajícího objektu a výstavbě nového. "Provázet je bude úplná uzavírka a řidičům budou k dispozici vyznačené objízdné trasy," uvedl.

Pokračoval, že most se nachází v katastrálním území Mezno, každý den po něm podle posledního sčítání projede na dva tisíce vozidel, z toho nákladní a kamionová doprava tvoří zhruba jednu pětinu. Most umožňuje převedení silničního provozu po silnici I/3 (budoucí I//603) přes modernizovanou železniční trať č. 220 České Budějovice – Praha pomocí mimoúrovňového křížení.

"Vzhledem ke stávajícímu stavebně-technickému stavu mostního objektu bylo rozhodnuto o provedení komplexní přestavby. Na základě provedené diagnostiky je stavební stav mostu označen stupněm VI – špatný. Stávající mostní konstrukce je v nevyhovujícím stavu. Zatékání do ní výrazně omezuje její další životnost. Most také nevyhovuje požadavků pro nadměrnou přepravu. Stávající objekt mostu z roku 1979 je na konci životnosti. Zakázka je realizována pro zajištění přestavby mostního objektu a následného vyřazení úseku I/3 ze silniční sítě silnic I. třídy a jejího předání následnému správci.," vysvětluje Jiří Veselý.

Nová konstrukce: Na základě zjištěných skutečností bylo rozhodnuto o způsobu opravy mostu formou úplné přestavby, to znamená nahrazení stávající nosné konstrukce a spodní stavby novou trámovou konstrukcí z předpjatých tyčových prefabrikátů tvaru T, spřažených s monolitickou železobetonovou deskou.

Objízdné trasy i po dálnici D3

Práce bude provázet úplná uzavírka silnice I/3 v místě stavby. Objízdné trasy jsou navrženy pro vozidla do 3,5 t po silnicích nižších tříd přes Mitrovice, Nové Dvory, Novou Ves u Mladé Vožice a Nemyšl do Sudoměřic u Tábora. Pro vozidla nad 3,5 t bude objízdná trasa vedena po dálnici D3 v rozsahu mezi exity km 62 a km 70. Dálnice D3 bude rovněž využita pro objízdnou trasu autobusové dopravy. Pro otáčení autobusů jsou vymezena vhodná místa na točně v blízkosti železniční stanice Mezno a v Sudoměřicích u Tábora přes obslužnou komunikaci u obecního úřadu a prodejny COOP.

Most u Mezna čeká demolice. | Video: ŘSD

Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost PORR a.s., která se zavázala k provedení prací za 43,95 mil. Kč bez DPH. Zprovoznění nového mostu předpokládáme koncem listopadu.