Už šest dobrovolníků pravidelně dochází za pacienty hospitalizovanými na oddělení následné péče v táborské nemocnici. Zapojili se tak do projektu dobrovolnického centra, které vzniklo 1. března v táborské nemocnici.

„Jsem ráda, že se mezi lidmi našel někdo, kdo je ochotný morálně pomoci jiným," chválila zdravotní sestra a koordinátorka dobrovolnického centra Irena Vávrová.

Na oddělení následné péče se nachází většinou ležící pacienti zaléčení po akutní nemoci, například po mozkové mrtvici, ale také lidé po operacích, zlomeninách a dalších úrazech, kteří rehabilitují. Návštěvy dobrovolníků jim pomohou překonat bolest či díky nim mohou lépe snášet průběh léčby.

Volná odpoledne

close IRENA VÁVROVÁ,  koordinátorka centra. zoom_in „Kromě nutných ošetření a rehabilitací nejsou pacienti odpoledne už nijak zaměstnáváni. Aby jim čas v nemocnici lépe utíkal, budou je navštěvovat dobrovolníci," vysvětlila Irena Vávrová, proč se táborská nemocnice pustila do realizace tohoto projektu.
Poznamenala, že pacienti, kteří jsou schopni opustit lůžko, s nimi mohou hrát společenské hry, dobrovolníci je mohou doprovodit na procházky po chodbách oddělení či je vyvézt do parku u nemocnice. „Zatím vše klape dobře a pacienti především oceňují, že si mají s kým popovídat a nejsou sami. Nikdo tuto službu ještě neodmítl," zmínila koordinátorka s tím, že návštěva dobrovolníka trvá přibližně hodinu.

Rodinné zázemí

Pacienty, za kterými na oddělení následné péče pošlou dobrovolníky, vybírají ve spolupráci se sociální pracovnicí, která se orientuje v jejich rodinném zázemí. Přednost dostanou pacienti, za nimiž příbuzní příliš často nejezdí nebo pochází z daleka.

Dobrovolníkem se stává člověk, který pomáhá ve svém volném čase, ze své vůle a bez nároku na honorář. Jeho práce spočívá v podpoře citového strádání, zapomenutí na bolest či strach a zlepšení duševní pohody. Ještě před tím, než vstoupí na oddělení musí být důkladně proškolen.

„V bezpečnosti práce se například dozvědí, co smějí a nesmějí dělat, jaké mají pravomoci a měli by také vědět, jak se bránit zdravotnickému personálu, pokud by po nich chtěl práci, která nespadá do jejich kompetencí," upřesnila ještě koordinátorka projektu.
Dobrovolnické centrum má v plánu v odpoledních hodinách pořádat pro pacienty z celé nemocnice nepravidelné kulturní akce.

„Půjde například o pěvecká i hudební vystoupení dětí ze Základní umělecké školy Oskara Nedbala, pacientům zpříjemní chvilky i studenti zdravotnické školy a v jednání je také celá řada besed a dalších akcí," nastínila letošní program.
Irena Vávrová věří, že se jí podaří dobrovolnictví dostat do podvědomí lidí .

Následná péče:
• oddělení disponuje dvěma stanicemi
• Stanice A – 36 lůžek, 7 pokojů po 4 lůžkách a 4 pokoje s nadstandardním vybavením se 2 lůžky
• Stanice B – 26 standardních lůžek a 6 lůžek zvýšené péče pro pacienty
• hospitalizováni jsou zde nejen ležící pacienti, ale i lidé po úrazech, kteří musí rehabilitovat

Dobrovolníci:
• vítaný host zejména pro osamělé pacienty
• s pacientem tráví čas u lůžka, v jídelně či v parku
• ve volném čase pacientovi čte, hraje s ním hry či si povídá
• dobrovolník pomáhá při organizaci jednorázových programů, například výzdoby pokojů
• dobrovolník je každý, kdo ze své vůle, ve svém volném čase a bez nároku na honorář vykonává činnost ve prospěch lidí