Od mládí toužil být knězem, ale stal se jím až ve 43 letech roku 1973. Rodák z Drahova na Táborsku, který po zavření biskupského semináře prožil v 50. letech 40 měsíců u pomocných technických praporů na nejrůznějších stavbách a 20 let pracoval jako dělník v Prefě, po vysvěcení takřka půl století sloužil jako kněz v Českých Budějovicích.

Zachycené vzpomínky

Loni v únoru oslavil loni 90. narozeniny v budějovickém kostele Božského srdce Páně Kongregace sester Nejsvětější svátosti na Rudolfovské a jen krátce před smrtí se přestěhoval do Domu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí. Jeho životní osudy zachytili žáci ZŠ Bezdrevská v projektu Příběhy našich sousedů a vzpomínky zůstaly i v knize Černí baroni od Černé věže.

Na úmrtí Mons. Kulhánka reagoval ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni Václav Rameš. „Jeho život, naplněný prací a láskou k Bohu i lidem, nebyl procházkou rajským údolím. Přesto, anebo právě proto, šel životem vždy pravdivě a s upřímným srdcem na dlani. Byl oporou nejenom věřícím, ale všem lidem bez rozdílu víry či nevíry. Chodili za ním studenti, stejně jako akademičtí funkcionáři, prostí věřící, ale i vysoký klérus. Pro nás je zajímavé, že Václav Kulhánek mnoho let pracoval jako biskupský a diecézní archivář a při této práci s námi vždy úzce a poctivě spolupracoval,“ dodal Václav Rameš.

Jako člen rodiny

Úmrtí spolužáka z gymnázia a dlouholetého přítele smutně komentoval i o týden starší Václav Šulista z Drahotěšic, dlouholetý jednatel okresní pobočky PTP v Českých Budějovicích, jíž byli oba členové. „Jsem už tak asi poslední z naší třídy - oktávy 8b Jirsíkova gymnasia, maturitní ročník 1949. Vzpomínám si, že Václav byl přes svoji těžkou zrakovou vadu vynikajícím žákem s úžasnou a obdivuhodnou pamětí, ochotný vždy pomoci slabším spolužákům. Jeho touha po kněžství vydržela celou dobu komunistické perzekuce. Jako bohoslovec sloužil 40 měsíců u PTP, kde nás ze třídy byla téměř polovina. Dopisy, které mi tehdy psal do Karviné, byly pro mne velkou podporou. Byl jako člen naší rodiny. Václav byl člověkem s velkým politickým a kulturním přehledem,“ dodal Václav Šulista.

Radek Gális