Plácek mezi sběrným dvorem a řadovou garáží, na němž si lidé zvykli „nadivoko“ parkovat, se už brzy dočká zásadní změny. Vyroste na něm nové parkoviště. Jak uvedl místostarosta Václav Slabý, radnice se tak rozhodla vyjít vstříc přání mnoha občanů. „Smlouvu se zhotovitelem jsme podepsali v lednu, stavba by měla být dokončená během června,“ uvedl místostarosta s tím, že soutěže se zúčastnily čtyři firmy.

Náklady na stavbu parkoviště se blíží k necelým pěti milionům a uhradí je radnice. „Situace s parkováním ve městě je sice uspokojivá, přesto se průběžně snažíme vytvářet další místa. V centru jsme se ovšem rozhodli přistoupit k časovému omezení stání,“ upřesnil místostarosta.